Az okirat alapú domain igénylés lényege, hogy az igénylés és a fontosabb módosítások (pl. névváltozás, átruházás, regisztrátor váltás) csak valamilyen okirat alapján történhetnek még akkor is, ha ez az okirat elektronikusan jön létre, és a felek csak elektronikusan kommunikálnak egymással.

A 2020 július 1. előtt regisztrált domainek mind okirat alapon nyilvántartottak.


Hogyan történik az okirat alapú domain igénylés?

A domain regisztrálásának folyamatáról itt írtunk részletesen, de ebben a cikkben is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.


Az igénylőnek a domain regisztrálására és fenntartására szerződést szükséges kötnie egy regisztrátorral. A szerződéskötés módja regisztrátoronként eltérhet.

A szerződéskötés történhet:

  • távolról, online módon, melynek során létrejön egy elektronikus igénylőlap, vagy
  • hagyományos, papír alapon, melynek során létrejön a gyakran Igénylőlapnak mondott szerződés.

Az igénylő a valóságnak megfelelőn kell megadnia a regisztrátornak bizonyos adatait (lásd Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.2.1 pontját, de a szerződés miatt a regisztrátorok további adatokat kérhetnek) attól függően, hogy természetes-, vagy jogi személy igénylőről van szó. Aki nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, annak a domain regisztrálásának a folyamata elakadhat, vagy azt kockáztatja, hogy az esetleg megszerzett domaint később elveszíti.
Az igénylőlapot a regisztrátor a nyilvántartásba továbbítja.

Elektronikus úton kötött szerződés esetén a szerződéskötés (és gyakran a fizetés) után egy értesítés érkezik, melyben bizonyos nyilatkozatok elfogadására kérik. A nyilatkozatokat egy weboldalon fogadhatja el az igénylő. Papíros szerződéskötésnél ezeket a nyilatkozatokat papíron már szerződéskötéskor elfogadja az igénylő.

Ezután a domain általában egy napon belül – mialatt a Nyilvántartó ellenőrzi az igénylő és igénylés Szabályzatnak való megfelelőségét – kerül regisztrálásra, és az igénylő feltételes használatába kerül, melyről az igénylő a regisztrátortól értesül. Amennyiben 8 napon belül nem érkezik panasz a bejegyzéssel kapcsolatban, akkor a delegálás véglegessé válik.


A domain regisztrálásának folyamatáról itt írtunk részletesen.

Hogyan módosíthatók a nyilvántartott adatok az okirat alapján nyilvántartott domainek esetén?

Az adatok módosítását a domain használó a regisztrátoránál kezdeményezi. A regisztrátorok különböző módokat tesznek lehetővé az adatváltozás bejelentésére, pl. ügyfél portál, online ügyfélszolgálati felület, személyes ügyfélszolgálat, és hasonlókat.

A legfontosabb adatok megváltoztatását a domain-használó okirattal kell igazolnia, ezeket érdemes megküldeni (lehetőleg elektronikus módon) a regisztrátornak:

  • természetes személy esetén: név, igazolvány szám, adminisztratív kapcsolattartó
  • jogi személy vagy egyéni vállalkozó esetén: név, adószám

A név több okból változhat (pl. a használó személyének változása átruházás, jogutódlás, vagy öröklés miatt, vagy egyszerű névváltozás is lehet). Az átruházást röviden lentebb is összefoglaljuk, de a névváltozásokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat itt írjuk le.


Okirat lehet pl. az Igénylőlap, cégbírósági végzés, hagyatéki végzés stb. Céges okiratot cégszerűen aláírva, magánokiratot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan szükséges megadni. Ezt az okiratot a domain használó eljuttatja (jellemzően elektronikus módon) a regisztrátornak, a regisztrátor pedig továbbítja azt a Nyilvántartásba.


A fentieken kívül, bizonyos adatokat “egyszerű” módon, dokumentumok nélkül lehet módosíttatni a nyilvántartásban. Ezeket az adatokat a regisztrátor a hozzá történő bejelentés után módosítja a nyilvántartásban:

  • névszerver,
  • postacím,
  • email cím,
  • telefonszám,
  • adminisztratív kontakt email címe

Domain átruházása okirat alapon nyilvántartott domainek esetében


Ha az okirat alapon nyilvántartott domain (a 2020 július 1. előtt regisztrált domainek mind okirat alapján nyilvántartottak) használója a domaint másik személyre szeretné átruházni, akkor az új használónak a domainre új fenntartási szerződést kell kötnie egy általa kiválasztott regisztrátorral (nem kötelezően a domain aktuális regisztrátorával). Az új igénylő a domaint igényelheti okirat, vagy megerősítő eljárás alapon is. Szükséges, hogy az új igénylő a regisztrátornak a domain átruházására vonatkozó nyilatkozatot is megküldje. Céges okiratot cégszerűen aláírva, magánokiratot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan szükséges megadni.


A regisztrátor beküldi az igénylést a nyilvántartásba és amennyiben az megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat feltételeinek, akkor a Nyilvántartó bejegyzi az új domain használót. Amennyiben az új használó megerősítő eljárással igényelte a domaint, akkor a Nyilvántartó lefolytatja vele a megerősítő eljárást.

A domain-használó neve megváltozásával kapcsolatos részletesebb cikkünket lásd itt.

Regisztrátor váltás okirat alapon nyilvántartott domainek esetében


Ha regisztrátort szeretne váltani, akkor a választott új regisztrátorral a domainre új fenntartási szerződést kell kötnie. A regisztrátor az igényt a megkötött szerződéssel beküldi a nyilvántartásba, ahol a Nyilvántartó bejegyzi a regisztrátor váltást.

A korábbi regisztrátorral a szerződés automatikusan megszűnik.

Egy okirat alapján nyilvántartott domain használója az új regisztrátornál megerősítő eljárás alapján is igényelheti a domaint, azaz nemcsak regisztrátort vált, hanem a domain nyilvántartását áttéríti okirat alapúról megerősítő eljárás alapúra. Ebben az esetben a regisztrátorral való szerződéskötéssel párhuzamosan a lentebb leírt áttérési folyamat is meg kell történjék, és közben a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.

Áttérés okirat alapú nyilvántartásról megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra

Egy okirat alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet megerősítő eljárás alapján nyilvántartottra. Ebben az esetben a domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan (ideértve az elektronikus úton hitelesített okiratot is) kell nyilatkozzék az áttérésről, és egyidejűleg megadja az ellenőrző faktor(ok) adatait. A nyilatkozatot a domain-használó a regisztrátornak kell megküldenie, a regisztrátor azt továbbítja a nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.


Kapcsolódó cikkek: