Bármely Regisztrátorral, a Nyilvántartóval, továbbá az Alternatív Vitarendező Fórummal szemben felmerülő reklamációs panaszát az alábbi adatlap kitöltésével nyújthatja be. 

A reklamációs panasztétel nem jár fizetési kötelezettséggel. Panasz lehetőségek:

1. Panasz a Regisztrátorokkal szemben:

A domain igénylővel szerződéses viszonyban álló, a Nyilvántartó által felhatalmazott Regisztrátorral szemben, a domain regisztrálással, delegálással és fenntartással összefüggő, (nem a Vitarendezési Eljárási Szabályzatban szabályozott döntnöki vitarendezési eljárásra tartozó) tevékenységével panasz terjeszthető elő. 

A panaszt a Nyilvántartó 15 munkanapon belül vizsgálja ki és válaszolja meg a rendelkezésre álló adatok, valamint a benyújtott dokumentumok alapján. 


2. Panasz a Nyilvántartóval szemben 

A Nyilvántartó, mint a .hu közdomainek kezelője, a regisztrált domain nevek, valamint az azokkal kapcsolatos adatok nyilvántartásával, őrzésével, fenntartásával, hozzáférhetővé tételével kapcsolatos (nem a Vitarendezési Eljárási Szabályzatban szabályozott döntnöki vitarendezési eljárásra tartozó) tevékenységével kapcsolatban panasz terjeszthető elő.  

A panaszt a .hu névtér szabályozásáért felelős Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület vizsgálja ki és válaszolja meg 15 munkanapon belül a rendelkezésre álló adatok, valamint a benyújtott dokumentumok alapján.  


3. Panasz az Alternatív Vitarendező Fórummal szemben 

Az Alternatív Vitarendező Fórum valamely eljárásával, döntésével kapcsolatban panasz terjeszthető elő.  

A panaszt a .hu névtér szabályozásáért felelős Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Elnöksége vizsgálja ki és válaszolja meg 15 munkanapon belül a rendelkezésre álló adatok, és benyújtott dokumentumok alapján. 


4. Panasz a domain-használó akaratán kívüli domain átruházás esetén

Előfordulhat, hogy egy domain-használó azt észleli, hogy az ő használatában levő domaint az ő akaratán kívül ruháztak át. Erre az esetre a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2.5 pontja ezt mondja:

“Amennyiben egy átruházás után a korábbi domain-használó arra hivatkozva, hogy az átruházás az erre irányuló akarata hiányában történt, úgy 30 napon belül van lehetősége az Egységes Panaszkezelő Rendszerben panaszt benyújtani, és visszakövetelni a domain-használati jogosultságát. Eljárásában a Nyilvántartó felszólítja az új domain-használót, hogy 5 napon belül küldje meg a releváns bizonyítékait az átruházás jogszerűségével kapcsolatban, és a domainre az eljárás végéig átruházási tilalmat jegyez be. A Nyilvántartó 10 napon belül dönt a domain hovatartozását illetően.

A Nyilvántartó döntése után a korábbi vagy az új domain-használó 30 napon belül kérheti a Regisztrációs döntnöki eljárásnak a Szabályzat 10.6 pontja szerinti lefolytatását. Az alternatív vitarendezési eljárás időtartamának idejére a domainre bejegyzett átruházási korlátozás meghosszabbodik.”

Tehát, ha Ön azt tapasztalja, hogy az Ön használatában levő domaint az Ön akaratán kívül ruháztak át, nyújtsa be a panaszát a lenti nyomtatvány kitöltésével. A 2. pontnál a legördülőből válassza a “Panasz jogosulatlan átruházás miatt” menüpontot.


5. Egyéb panaszok

Ha fentiektől eltérő panasza van, a lenti 2. pontban válassza az “Egyéb panasz” opciót a legördülő menüben.


Panaszát a lenti űrlap kitöltésével és beküldésével tudja megtenni:


Reklamációs panasz benyújtása

Felhívjuk figyelmét, hogy a panasz nem minősül az Alternatív Vitarendező Fórum bármely eljárásában hozott döntés elleni fellebbezésnek. 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

  1. Panaszos adatai:

  Lakóhely/székhely:*

  2. Kérjük válassza ki a legördülőből a panasz típusát:

  3. Kérjük, írja be panaszát az alábbi szöveg ablakba, vagy töltse fel dokumentumként. Ha szükséges töltsön fel mellékleteket.

  Panasz és/vagy mellékletei:
  (maximális fájl méret: 8 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):

  További mellékletek (Maximális fájl méret: 3 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):


  4. Kérjük nyilatkozzon az alábbiakról:*  Kapcsolódó cikkek