Domain eljárásoknak a domain regisztrálásával, valamint a fenntartásával kapcsolatos eljárásokat nevezzük. A domain fenntartás kapcsán a domain használónak fontos kötelezettsége, hogy az adat változásokat (pl. név, postacím, email cím, telefonszám stb.) mielőbb bejelentse a regisztrátorának, hogy az a Nyilvántartásban átvezethesse a változásokat.

A lentiekben, valamint a kapcsolódó oldalakon ismertetjük az eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat.


Új domain regisztrálása

Egy új domain regisztrálásának legfontosabb lépései:

  • a választott név foglaltságának ellenőrzése,
  • a regisztrátor kiválasztása, és
  • a regisztrátorral való szerződéskötés.

Domaint regisztrálok

Egy domain regisztrálásának részletes folyamatát itt ismertetjük.

A domain igénylés kritériumait itt vázoljuk.


Egy domain kapcsán történő változások eljárásai

Fontos, hogy ha valami változik egy domain kapcsán (pl. a domain-használó valamely adata, maga a használó, vagy épp a regisztrátor), akkor az mielőbb átvezetésre
kerüljön a nyilvántartásban.

Kétféle domain, illetve domain nyilvántartás típus létezik:

  • okirat alapján nyilvántartott domain
  • megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain.

Mindkét esetben a domain használó a regisztrátoron keresztül kommunikál a Nyilvántartóval.

Az okirat alapú domain nyilvántartásnál (minden 2020. július 1. előtt regisztrált domain okirat alapon nyilvántartott) a módosítások átvezetéséhez mindig különböző okiratokra van szükség, míg a megerősítő eljárás alapú nyilvántartáskor a változásokat a domain használó az email címe (és esetleg telefonszáma) segítségével erősíti meg, okiratokra nincs szükség.

Azokat az eljárásokat, melyek egy domainnel kapcsolatos adatok megváltoztatását eredményezik a nyilvántartásban itt ismertetjük:


Névváltozás, átruházás

A domain névvel kapcsolatos változások közül kiemeljük itt az egyik leglényegesebbet, amikor a domain használó neve, vagy személye megváltozik. Ez történhet átruházás, névváltozás, jogutódlás vagy más okok miatt. Fontos, hogy ilyen az esetben a változás mielőbb átvezetésre kerüljön a ban, hiszen a jog szerinti domain használó az, aki a ebben szerepel.

Részletek


Kapcsolódó cikkek