• A dokumentum alapú regisztrációs eljárások fontos kelléke. Tartalmazza mindazon adatokat, melyek megadása kötelező a domain igényléshez.
 • A mintában természetes személy mond le a domain használati jogáról egy jogi személy javára.
 • Szükség esetén egy ilyen dokumentummal lehet igazolni azt, hogy egy természetes személy által megadott adatok hitelesek.
 • Szükség esetén egy ilyen dokumentummal lehet igazolni azt, hogy egy természetes személy személyi adatai időközben megváltoztak és az általa újonnan megadott adatok hitelesek.
 • Amennyiben egy szervezetnek nincs aláírási címpéldánya, akkor a szervezet hivatalos képviselője egy ilyen dokumentummal igazolhatja képviseleti jogát.


 • A Jóhiszeműségi nyilatkozatban az igénylő arról nyilatkozik, hogy a domaint jóhiszeműen és a domainregisztrációs szabályzatnak megfelelően kívánja használni. A használattal harmadik személy jogait nem fogja megsérteni és megtévesztő használattól tartózkodik.Regisztráció típus váltásához szükséges nyilatkozat minták a különböző esetekre

Ilyen dokumentum szükséges ahhoz, hogy a domain használó a domainjét okirat alapú domain nyilvántartásról megerősítő eljárás alapú nyilvántartásra változtassa, vagy fordítva. A mintákat külön elkészítettük természetes- és jogi személy domain használók számára:

 • Nyilatkozat minta áttéréshez okirat alapú domain nyilvántartásról kétfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásra természetes személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez okirat alapú domain nyilvántartásról kétfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásra jogi személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez okirat alapú domain nyilvántartásról egyfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásra természetes személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez okirat alapú domain nyilvántartásról egyfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásra jogi személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez kétfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásról okirat alapú domain nyilvántartásra természetes személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez kétfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásról okirat alapú domain nyilvántartásra jogi személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez egyfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásról okirat alapú domain nyilvántartásra természetes személy domain használók számára
 • Nyilatkozat minta áttéréshez egyfaktoros megerősítő eljárás alapú nyilvántartásról okirat alapú domain nyilvántartásra jogi személy domain használók számáraNyilatkozat minták arra az esetre, ha a domain használó jogutód nélkül megszűnt és jogerősen törölték

Amennyiben a  Domainregisztrációs Szabályzat 3.7.2  pontja szerint szeretnék végrehajtani az átruházást a jogerősen megszűnt és nyilvántartásból törölt hivatalosan bejegyzett domain használóról a domain tényleges használójára, a következő mintákat javasoljuk használni:

 • Egy domain tényleges, természetes személy használójának nyilatkozata abban az esetben, amikor a hivatalosan bejegyzett domain használó jogerősen megszűnt és törölték a nyilvántartásból.
 • Egy domain tényleges, jogi személy használójának nyilatkozata abban az esetben, amikor a hivatalosan bejegyzett domain használó jogerősen megszűnt és törölték a nyilvántartásból.
 • A regisztrátor igazoló nyilatkozata arra az esetre amikor egy domain a Domainregisztrációs Szabályzat 3.7.2  pontja alapján átruházásra kerül a jogerősen megszűnt és nyilvántartásból törölt hivatalosan bejegyzett domain használóról a domain tényleges, természetes és jogi személy használójára.Kapcsolódó cikkek