Mi a Jóhiszeműségi nyilatkozat?

A Jóhiszeműségi nyilatkozat a korábbi névhasználati igazolást váltja le, annak egy általánosabb célú, szabványosított formája. Bevezetésével megszűnik a névhasználati jogosultság kérése.

A Jóhiszeműségi nyilatkozatban az igénylő arról nyilatkozik, hogy a domaint jóhiszeműen és a domainregisztrációs szabályzatnak megfelelően kívánja használni. A használattal harmadik személy jogait nem fogja megsérteni és megtévesztő használattól tartózkodik. A nyilatkozatban megjelölheti, milyen konkrét tevékenységre kívánja használni, továbbá nyilatkozhat arról is, konkrétan mire nem kívánja használni.


Mikor kell Jóhiszeműségi nyilatkozatot kitölteni?

Domainnév igénylése során előfordulhat, hogy az igénylés hiányos vagy a Szabályzattal ellentétesnek tűnik. Amennyiben az igényelt domainnév megtévesztésre adhat okot (Szabályzat 2.2.2 c/ pontja: megtévesztő domain név), akkor a Nyilvántartó értesíti a Regisztrátort, hogy az igénylőnek Jóhiszeműségi nyilatkozatot kell benyújtania a Regisztrátorához.

Domain átruházása során abban az esetben kell Jóhiszeműségi nyilatkozatot tenni, ha az átruházó domain használó a domain igénylésekor tett ilyen nyilatkozatot és a megtévesztés gyanúja az új igénylő esetében is fennáll.


Kinek kell kitöltenie?

Minden természetes és jogi személyiségű igénylőnek, akinek a domainnév igénylését a Nyilvántartó megtévesztőnek véli, továbbá átruházás során az új domain-igénylőnek abban az esetben, ha az átruházó domain-használó is tett korábban ilyen nyilatkozatot.

Miért csak minősített elektronikus aláírással írható alá?

Azon igények, ahol a Nyilvántartó Jóhiszeműségi nyilatkozatot kér, fokozott figyelmet és ellenőrzést igényelnek. Ez az aláírás típus az aláíró személy azonosíthatóságát a tanusítvány által garantálja.

Minősített tanúsítványon alapuló elektronikusan aláírt vagy bélyegzett dokumentum a magyar jogrendben teljes bizonyító erővel bír (eIDAS).

Az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében akkor lehetünk biztosak abban, hogy az aláírást valóban az aláírásban feltüntetett személy készítette, valamint hogy az aláíró valóban az adott dokumentumot írta alá, ha az elektronikus aláírást és az aláírt dokumentumot ellenőrizzük. Az ellenőrzés egy lehetséges eszköze a NISZ Zrt. által működtetett Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ). Az ellenőrzés során a KEAESZ szoftvere többek között kétséget kizáróan megállapítja, hogy az aláírt dokumentum és az elektronikus aláírás összetartozik-e, a dokumentum megváltozott-e az aláírás ideje óta, valamint hogy az elektronikus aláírás elkészítéséhez használt magánkulcs tanúsítványa az aláírás időpontjában érvényes volt-e.


Mit tehetek, ha még nincs digitális aláírásom?

Amennyiben nincs ügyfélkapu-elérése, úgy bármely kormányablakban igényelhető. Új típusú személyigazolvánnyal rendelkezők szintén a kormányablakban igényelhetik meg az eSzemélyi szolgáltatást.

Amennyiben a céginformációs adatbázisból egyértelműen be tudjuk azonosítani a jogi személy képviselőjét az AVDH alapján, úgy az AVDH is lehetőséget nyújt a jogi személy igénylő hitelesítésére.


Mennyibe kerül a digitális aláírás?

Vannak ingyenes és fizetős szolgáltatások digitális aláírás létrehozásához. Az alábbiakban közlünk egy összeállítást a magyarországi szolgáltatókról.

(A lista teljességéért és pontosságáért nem tudunk felelősséget vállalni, bár igyekszünk azt naprakészen tartani. A hiteles nyilvántartást a „Szolgáltatókról” címszó alatt található linken érheti el).

eIDAS rendelet szerinti minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírási szolgáltatások Magyarországon:

Ingyenes szolgáltatók

  • eSzemélyi: egy olyan 2016. január 1-jétől kiállított állandó személyazonosító igazolvány, amely tároló elemmel (chippel) rendelkezik, egy eSzemélyi klienssel és kártyaolvasóval használható.
  • AVDH: a magyar állam által biztosított e-dokumentum hitelesítés. Az AVDH platform elektronikus dokumentumok hitelesítésére létrehozott virtuális felület, amelyet a magyar állam ingyenesen biztosít minden olyan magánszemélynek, akinek egyébként nincs saját e-aláírása. Bár az AVDH nem tartozik az eIDAS Rendeletben felsorolt egyik e-aláírás típusba sem, lehetővé teszi a személyükben azonosított magánszemélyek számára, hogy az általuk személyesen létrehozott e-dokumentumok hitelességét igazolják és azokat akár a magyar hatóságokhoz benyújtsák. Az AVDH mögötti technológiát a NISZ Zrt. biztosítja, amely állami tulajdonban álló, minősített bizalmi szolgáltató és egyben kormányzati hitelesítés szolgáltató intézmény is.

Fizetős szolgáltatók


Szolgáltatókról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), mint a bizalmi szolgáltatókat nyilvántartó hatóság adatbázisa a minősített bizalmi szolgáltatókról: http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai az eIDAS rendeletnek megfelelő minősített bizalmi szolgáltatók listája: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

Nyilatkozatminták: természetes személy és egyéni vállalkozó, jogi személy


Kapcsolódó cikkek:

Egy dokumentum digitális aláírása AVDH eljárással a magyarorszag.hu portálon – útmutató
A NISz Zrt. levele AVDH témában
eIDAS rendelet szerinti elektronikus aláírás