Az Internet Szolgáltatók Tanácsa egyesületen belül működő Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárása kezdeményezhető (a 2022. december 31-vel megszűnő Tanácsadó Testület helyett) az alábbi esetekben:

 1. Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy egy feltételesen regisztrált domain adott domain-igénylő részére történő regisztrációja a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik.
  Részletek lent.
  A Domain döntnöki eljárás itt kezdeményezhető

 2. Ha a domain-igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja, a regisztrációt elutasító döntés ellen kezdeményezheti a Domain döntnöki eljárást.
  Domain döntnöki eljárás a Nyilvántartó ellen itt kezdeményezhető.
  Részletek lent


1. A Domain döntnöki eljárással kapcsolatos tudnivalók abban az esetben, ha valaki egy feltételesen regisztrált domain adott domain-igénylő számára történő regisztrációjával szemben szeretne panaszt tenni.


Hol található a feltételesen használatba adott domain nevek listája?

Egy domain, az igénylése után kis idővel, de maximum egy-két napon belül a domain-igénylő feltételes használatába kerül, azaz feltételesen regisztrált lesz. Ezzel egyidőben a Nyilvántartó a domaint meghirdeti a mindenki számára elérhető, erre kialakított webes felületén itt. Ha a meghirdetéstől számított 8 napon belül nem érkezik panasz a regisztrációval szemben, úgy a domaint a Nyilvántartó az igénylő számára regisztrálja.


Nem ért egyet valamelyik domain név bejegyzésével?

Amennyiben az ezen a felületen meghirdetett nevek között bárki olyan domain nevet talál, amely valamilyen módon sérti a jogos érdekeit (pl. névhasználati jogát), úgy Domain döntnöki eljárást kezdeményezhet a domain regisztrációja ellen a meghirdetéstől számított 8 napon belül.

A Domain döntnöki eljárásra vonatkozó szabályokat a Domainregisztrációs Szabályzat, az AVF Szervezeti és Működési Szabályzata és a Vitarendezési Eljárási Szabályzat rögzítik, ugyanakkor az eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.


Ki tehet panaszt egy folyamatban levő domain bejegyzéssel szemben?

Panaszt az tehet, akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételesen regisztrált domain az adott igénylő részére történő regisztrációja a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik. A panasztevő a Panaszos, míg a domain igénylő a Panaszolt.


Hol kell panaszt tenni egy folyamatban levő domain bejegyzéssel szemben?

Domain döntnöki eljárás esetén Panaszosnak a panasz benyújtásának szándékát az Egységes Panaszkezelő Rendszerben, a feltételesen regisztrált domain név meghirdetésének kezdőnapjától számított 8 napon belül kell jeleznie, és egyúttal az eljárás indítási díjat megfizetnie. A panasz jelzését követően a Panaszos a panaszát annak indokolásával, valamint az eljárási díj befizetésével az igényelt domain név meghirdetésének kezdő napjától számított 14 napon belül nyújthatja be. A díjakról lentebb nyújtunk részletes tájékoztatást.


Mit tehet a Panaszolt (azaz a domain-igénylő), ha értesül arról, hogy a domain igénylésével szemben valaki panaszt tett, azaz elindította a Domain döntnöki eljárást?

A Panaszolt a panasz jelzése, illetve benyújtása utáni értesítést követően dönthet arról, hogy vállalja-e az eljárást, vagy eláll az érintett domain név igénylésétől. Amennyiben vállalja az eljárást, úgy köteles befizetni az eljárási díjat legkésőbb a panaszról szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül. A Panaszolt a panasz kézbesítésétől számított 8 napon belül jogosult válasziratának benyújtására. Amennyiben a Panaszolt nem fizeti be az eljárás díját, akkor a 8 napos határidő leteltével az általa igényel domain név törlésre kerül.


Mennyibe kerül a Domain Döntnöki eljárás díja és ki fizeti?

Az eljárás indítás (panaszjelzés) díját a Panaszos fizeti. Az eljárási díjat mind a Panaszos, mind a Panaszolt befizeti, az Alternatív Vitarendező Fórum ezeket a befizetéseket kaucióként kezeli, és a befizetett eljárási díjat az eljárásban nyertes félnek visszafizeti, a vesztes félnek pedig számlát küld. Így az eljárási díjat végső soron a vesztes fél fizeti meg.

Domain döntnöki eljárásnettó HUF díj1EUR díj2
eljárásindítási díj5.00016
eljárási díj3150.000420
kedvezményes eljárási díj360.000180
2. domain névtől kedvezményes3 eljárási díj/domain430.00090
2. domain névtől eljárási díj/domain475.000210
adminisztrációs díj nem SEPA országba történő visszautalás esetén 20

1Magyarországi jogalanyok számára a díjakat 27% ÁFA terheli.

2Kizárólag nem magyarországi jogalanyok számára.

3Kedvezményes eljárási díj érvényes azok számára, akiknek 2023. január 1. óta nem volt vesztett Domain döntnöki eljárásuk.

4Díjkedvezményre való jogosultság keletkezhet az egy eljárásban szereplő domainek számától függően, így a 2-10. domainekre 50% kedvezmény/domain, a 11. domaintől kezdődően 100% kedvezmény jár.

5Amennyiben a Panaszos 1 fős Regisztrációs döntnöki eljárást kezdeményezett, de a Panaszolt 3 fős tanácsban kéri az eljárás lefolytatását, a Panaszolt által fizetendő összeg.


A Domain döntnöki eljárás itt kezdeményezhetőHogyan folyik a Domain döntnöki eljárás?

Az eljárás teljes folyamata a következő:

 1. Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy egy feltételesen regisztrált domain adott domain-igénylő részére történő regisztrációja a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik, a panasz jelzésével az Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárását kezdeményezheti. 
 2. A Panaszos a panasz benyújtásának szándékát az Egységes Panaszkezelő Rendszerben jelezheti, a feltételesen regisztrált domain név meghirdetésének kezdőnapjától számított 8 napon belül, az eljárásindítási díj egyidejű megfizetésével (lásd fent). A panaszjelzés visszaigazolását követően a Panaszos a panaszát annak indokolásával, az eljárási díj befizetése mellett, az igényelt domain név meghirdetésének kezdőnapjától számított 14 napon belül nyújthatja be. A határidők eredménytelen lejárta esetén a domain regisztrálásra kerül.
 3. Egy panasz keretében több domain kapcsán is kérhető az eljárás lefolytatása, feltéve, hogy a Panaszolt személye minden domain vonatkozásában azonos. Az ügyek egyesítéséről vagy szétválasztásáról az Alternatív Vitarendező Fórum dönt.  
 4. A panasznak tartalmaznia kell az indokot, és csatolni kell az indokot alátámasztó dokumentumokat (így pl. a védjegy jogosultságot igazoló okiratot). A Panaszosnak a panaszában azt is meg kell megjelölnie, hogy a domain visszavonása mellett igényli-e a maga számára a domaint.
 5. A Panasz benyújtása után, a panasz emailben megküldésre kerül a Panaszolt részére. A Panaszolt a panasz kézbesítésétől számított 8 napon belül jogosult válasziratának benyújtására, illetve az eljárási díj befizetésére. Amennyiben a panaszban foglaltakat nem vitatja, a Panaszoltnak lehetősége van elállni igénylésétől a tárgyi domain név vonatkozásában, mely esetben a domain név törlésre kerül. Amennyiben a Panaszolt nem fizeti be az eljárás díját, vagy a panaszra nem reagál, a 8 napos határidő leteltével az általa igényelt domain név szintén törlésre kerül. 
 6. A Domain döntnöki eljárásban három döntnök, egy előadó és két szavazó döntnök vesz részt. A döntés a Domain döntnöki tanács egyhangú vagy többségi véleményét megjelenítő döntés, mellyel kapcsolatban fellebbezési az alternatív vitarendezési eljárásban nincs lehetőség, azonban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárása nem zárja ki a bírósághoz fordulás lehetőségét. A döntés körülbelül egy hónapon belül születik meg.
 7. A döntés kötelező érvényű a felekre nézve, és a Nyilvántartó ennek megfelelően fog eljárni, azaz vagy regisztrálja a domaint az igénylő (Panaszolt) számára, vagy törli a domaint. Az Alternatív Vitarendező Fórum a nyertes fél számára az eljárási díjat visszafizeti. A Panaszos számára akkor is visszafizetésre kerül a befizetett eljárási díj, ha a Panaszolt nem fizeti be az eljárás díját, vagy nem reagált a panaszra és ezért a domain név törlésre került. 
 8. Ha a domain törlésre kerül, a törlés napjától számított 60 napig az adott domain névre csak a Panaszos jogosult új igényt – bármely regisztráronál – benyújtani, amennyiben ezt a szándékát a panasz benyújtásánál jelezte.

A Domain döntnöki eljárás itt kezdeményezhető.


Mi történik, ha egy domain igényléssel szemben többen is panaszt tesznek?

Amennyiben ugyanazon domain névvel szemben több személy nyújt be panaszt, úgy az időben elsőnek benyújtott panasz kapcsán folyik le az eljárás, a későbbi panasz kapcsán az eljárás felfüggesztésre kerül, melyről a többi panaszost az Alternatív Vitarendező Fórum Titkársága tájékoztatja. A sorrendben következő felfüggesztett eljárás folytatódik, ha a korábbi eljárás a panasz elutasításával zárult le. Amennyiben a korábbi panasznak helyt adtak, úgy a későbbi panasszal vagy panaszokkal kapcsolatos eljárás megszüntetésre kerül, amely esetben a befizetett díjak visszafizetésre kerülnek. A megszüntetés nem zárja ki, hogy a korábbi érdemi döntéssel lezárt sikeres panasz Panaszosa általi domain igényléssel szemben vagy használatával kapcsolatosan bárki az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását kezdeményezze (kivéve a Vitarendezési Szabályzat 20.g., 47., 57. pontok szerinti esetet). Amennyiben másik panaszra tekintettel került az eljárás felfüggesztésre, úgy annak eredményéről tájékoztatni kell a Panaszost. Felfüggesztést követő folytatás esetén a Panaszost fel kell hívni, hogy panaszát fenntartja-e, illetve amennyiben a panaszát az idő múlására tekintettel ki kívánja egészíteni, módosítani kívánja, úgy a felhívásban jelölt határidőig tegyen ennek eleget.  


Mi van akkor, ha nem tettem panaszt időben, és a domain regisztrálásra került?

Ebben az esetben, ha Ön úgy gondolja, hogy az adott domain nevet a használó, aki számára a domaint regisztrálták, nem jogosult a név használatára, hanem arra Ön jogosult, úgy Regisztrációs döntnöki eljárást kezdeményezhet, mely eljárással kapcsolatos tudnivalókat itt találja.

A Domain döntnöki eljárás itt kezdeményezhető.2. Panasz abban az esetben, ha a domain-igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja

Ha a domain igénylő a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltak szerint a Nyilvántartóval szemben igényli a Domain döntnöki eljárást, úgy azt a domain igénylésének elutasításától számított 14 napon belül indokainak és az azt alátámasztó iratoknak benyújtásával kell előterjesztenie. 

Az eljárás a fentebb ismertetettek szerint történik, értelemszerű különbségekkel:

 • A Panaszolt ebben az esetben a Nyilvántartó lesz.
 • A domaint addig nem igényelheti más, ameddig a Domain döntnöki eljárás be nem fejeződik.
 • A döntés nem arról történik, hogy az igényelt domain feltételen használatba adását visszavonják-e, hanem arról, hogy a bejegyzés elutasítás visszavonásra kerüljön-e és a Nyilvántartó bejegyezze a domaint.

Domain döntnöki eljárás a Nyilvántartó ellen itt kezdeményezhető

Domain kereső – a domain-használó személyének ellenőrzése (whois)

Kapcsolatfelvétel az AVF titkárságával


Kapcsolódó cikkek