A .hu domain regisztráció szereplői

A kulcsszereplők: a domain-igénylő, illetve domain-használó, az őt kiszolgáló regisztrátor, valamint a Nyilvántartó, azaz az ISzT Nonprofit Kft., valamint az ISzT Egyesület.A domain-igénylő, illetve domain-használó

Ha egy személy (természetes-, vagy jogi személy) elkezdi a domain igénylési folyamatot, akkor domain-igénylőnek hívjuk. Az igénylését egy regisztrátorhoz nyújtja be, a regisztrátor pedig a Nyilvántartóhoz.

Ha a domain bejegyzésre került, akkor az igénylő domain-használóvá válik. Valaki erre azt mondja, hogy ő a domain “tulajdonosa”, de valójában nem a domain név tulajdonjogát szerzi meg valaki, hanem a annak használati jogát. A használati joghoz elengedhetetlen, hogy a domain használó rendelkezzék domain fenntartási szerződéssel egy regisztrátornál.A Nyilvántartó

Nyilvántartónak hívjuk röviden a .hu domainek központi nyilvántartóját (kicsit úgy, mint az ingatlanok esetén földhivatal), ez az ISZT Nonprofit Kft. Ő működteti Magyarország központi, ún. névszervereit. A Nyilvántartó regisztrálja, azaz jegyzi be a domaineket az igénylőknek. Ezt domain regisztrációnak hívjuk. Ha bizonyos műszaki feltételek teljesülnek, akkor a domain ténylegesen használatba kerül, ezt delegálásnak hívjuk.

Ön most éppen a Nyilvántartó oldalait böngészi, de a Nyilvántartó nem áll közvetlen kapcsolatban a domain igénylőkkel, illetve használókkal. Az igénylőkkel a regisztrátorok állnak kapcsolatban.A regisztrátorok

A regisztrátorok a Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltatók, akik a domain igénylőkkel, illetve használókkal szerződnek domain regisztrációra és fenntartásra. Rendelkeznek a szükséges szolgáltatásokkal és infrastruktúrával, így pl. ügyfélszolgálattal (akár online, akár fizikai). Ők nyújtják a domainek fenntartásához szükséges háttérszolgáltatásokat, számláznak, és gyakran további szolgáltatásokkal is állnak ügyfeleik rendelkezésre. Ha domaint szeretne rendelni, forduljon bizalommal bármelyik regisztrátorhoz.A .hu névtér szabályozása

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (ISzT) az a szervezet, amelyik ICANN-nal való megállapodás alapján ellátja a .hu névtér szabályozási feladatait. Az egyesület 100%-os leányvállalata az ISzT Nonprofit Kft., azaz a Nyilvántartó. Az egyesület a .hu ccTLD (country code Top Level Domain) alatti domainek nyilvántartásának és kezelése jogainak gyakorlását átadta a Nyilvántartónak, ugyanakkor a szabályozás, illetve az alternatív vitarendezés megszervezése továbbra is az egyesület joga és kötelessége. Az egyesület irányítását az elnöksége végzi, a legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.

Az egyesület struktúrája, működésének leírása az egyesület honlapján megtalálható, de a .hu szabályozásának lényegi elemeit itt is vázoljuk.

Az egyesület létrehozta a Regisztrátori Testületet (RT), mely az egyesületnek az a bizottsága, amelyik a .hu szabályozással kapcsolatos döntés előkészítést végzi. Az RT tagja lehet bármelyik regisztrátor, tehát olyan regisztrátor is, amelyik nem egyesületi tag!

A Regisztrátori Testületet vezetősége az RT elnökéből és két alelnökből áll. A meghozott határozati javaslatokat az RT elnöke az egyesület elnökségének nyújtja be. Amennyiben egy határozati javaslat nem igényli a Domainregisztrációs Szabályzat módosítását, az elnökség a Nyilvántartóval egyetértésben kihirdetheti. Amennyiben egy határozati javaslat a Domainregisztrációs Szabályzat módosítását igényli, az elnökség a javaslatot az egyesület közgyűlése elé terjeszti.

A részletes döntéshozatali mechanizmust a Regisztrátori Testület Szabályzatának 6. pontja tartalmazza, mely egyben az egyesület Alapszabályának is melléklete.Kapcsolódó oldalak