A .hu névtér szabályozásáért felelős Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (Egyesület vagy ISzT) biztosítja minden érintett fél számára, hogy különböző .hu domain ügyekben panaszt tegyen.

Alapvetően kétféle panasz létezik:

  • Vitarendezés típusú panaszról abban az esetben beszélhetünk, ha egy domain név regisztrációja vagy használata során jogvita keletkezik. A jogvita jellemzően arról szól, hogy egy domain-igénylő vagy domain használó jogosult-e az adott domain név igénylésére vagy használatára. Ebben az esetben egy érdekelt fél fordulhat az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, mely, mint ahogy a neve is sugallja, egy bíróságon kívüli vitarendező fórum. Természetesen lehetőség van arra is, hogy rögtön bírósághoz forduljon a Panaszos, ennek nem feltétele az Alternatív Vitarendező Fórum igénybevétele, illetve  az Alternatív Vitarendező Fórum igénybevétele sem zárja ki a későbbi bírósághoz fordulást. További részletek az oldalon lent.

  • Reklamációs panaszokra is lehetőség van. Ezek olyan panaszok például, amikor egy domain-használó elégedetlen a regisztrátorával, vagy a Nyilvántartóval, vagy éppen az Alternatív Vitarendező Fórummal. Ezeknél a panaszoknál nem az Alternatív Vitarendező Fórum jár el. A reklamációs panaszokat az ISzT egyesület az Egységes Panaszkezelő Rendszeren keresztül fogadja, kivizsgálja és megválaszolja.
    Részletek és reklamáció panasz indítása itt.

A vitarendezéssel és a reklamációs panaszokkal kapcsolatban az ügyintézés szabályait az Alternatív Vitarendező Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.


Alternatív vitarendezés 

Az Internet Szolgáltatók Tanácsának Alternatív Vitarendező Fórum szervezete lehetővé teszi az egyes domain nevekkel (különösen azok igénylésével, regisztrációjával, használatával) kapcsolatos jogviták alternatív, bíróságon kívüli rendezését.

Természetesen bármilyen domain igényléssel és használattal kapcsolatos vita esetén is lehet a bírósághoz fordulni, de egyszerűbb és gyorsabb megoldás az AVF keretében működő döntnöki eljárások igénybevétele. A domain-használó a domain regisztrációjára vonatkozó igény benyújtásával, valamint a regisztráció fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének.

A vitarendezési eljárásokban a döntést az Egyesülettől, a Nyilvántartótól, valamint a regisztrátoroktól független döntnökök hozzák. A döntnökök kiválasztása évente esedékes nyílt pályáztatás útján történik. A döntnökök lent látható.

2023.01.01. napjától a Jogi Tanácsadó Bizottság segíti az Alternatív Vitarendező Fórum kiszámítható, magas színvonalú működését, melynek tagjai domain jogvitákban tapasztalt, jelentős elméleti és gyakorlati tudással bíró szakemberek. A Bizottság feladatai közé tartozik különösen a korábban a Tanácsadó Testület hatáskörébe tartozó elvi állásfoglalások kiadása, a döntnökök kiválasztásában való részvétel, illetve munkájuk szakmai támogatása. A Jogi Tanácsadó Bizottság tagjai: Dr. Jambrik Gergely, Pintz György és dr. Liber Ádám.


Az alternatív vitarendezés esetei:


1. Domain döntnöki eljárás

Domain döntnöki eljárás az alábbi esetekben kezdeményezhető:

  1. A feltételesen regisztrált domainek regisztrációjával szembeni panaszok esetében.
  2. Abban az esetben ha a domain igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja.

Részletek és panasz kezdeményezése2. Regisztrációs döntnöki eljárás

Egy domain név regisztrációját követően, az adott domain névnek a panaszolt domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását a Regisztrációs döntnöki eljárás eljárás megindításával kezdeményezheti az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik.
Részletek és panasz kezdeményezése3. Hotline Döntnöki Fórum

A delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság (NMHH) égisze alatt működő Internet Hotline-hoz lehet fordulni. Amennyiben a hatósági eljárás nem vezet eredményre, az Internet Hotline, az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő Hotline Döntnöki Fórumhoz fordulhat és kérheti az érintett domain (mely alatt a jogsértő tartalom megjelent) felfüggesztését és zárolását.

A Hotline Döntnöki Fórumhoz tehát beadvánnyal csak az Internet Hotline fordulhat.
Részletek.


A Nyilvántartó és a regisztrátorok az Alternatív Vitarendező Fórum különböző testületeinek állásfoglalásit és döntéseit végrehajtják. A szándékos jogellenes magatartás esetét kivéve sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó jogi személyt, sem a Regisztrációs Döntnöki eljárás keretében eljáró személyeket, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség azért, amiért a Domainregisztrációs Szabályzat, illetve a Vitarendezési Eljárási Szabályzat keretei között eljárnak, illetve az eljárást megtagadják.


A Jogi Tanácsadó Bizottság tagjai:


A döntnökök listája 2024. január 1-től:

Dr. Berecz Sándor

Dr. Krajnyák András

Dr. Lendvai Zsófia

Dr. Zsitek IstvánKapcsolatfelvétel az AVF titkárságávalKapcsolódó cikkek