2020 június 30-ig a Domainregisztrációs Szabályzat csak ún. okirat alapú domain igénylésre adott lehetőséget. Ennek lényege, hogy az igénylés és a fontosabb módosítások (pl. névváltozás, átruházás, regisztrátor váltás) csak valamilyen okirat alapján történhetnek. 2020 július 1-től a Szabályzat lehetőséget teremtett az ún. megerősítő eljárás alapú domain igénylésre, amely megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domaint eredményez, mely egyszerűbb ügyintézést biztosít, mert a változásokat a domain használó az email címe (és esetleg telefonszáma) segítségével erősíti meg, okiratokra nincs szükség. Ezt a fajta eljárást azonban még nem minden regisztrátor biztosítja.


Mi az a megerősítő eljárás?

Ennek lényege, hogy domain regisztráláskor vagy a domainnel kapcsolatos egyes változásokkor az igénylő kap egy emailt, melyben egy weboldalra mutató linket talál és ezen az oldalon fogadja el az igényléshez szükséges nyilatkozatokat, illetve hagyja jóvá a változtatást. Ezt egyfaktoros megerősítő eljárásnak hívjuk.


Aki a nagyobb biztonságot, azaz a kétfaktoros megerősítő eljárást választja, annak a weboldalon történő elfogadás után a telefonszámára választása szerint SMS-ben vagy telefonhívással hangbemondással érkezik egy kód, melyet az adott oldalon meg kell adnia.


Az email címet és a telefonszámot hívjuk faktoroknak.

Miért fontosak a faktor adatok?

A lényeges különbség az okirat, illetve megerősítő eljárás alapú domain igénylés között, hogy ez utóbbi esetében a domain használó az email cím, illetve kétfaktoros regisztrációnál az email cím és a telefonszám birtokában teljeskörűen rendelkezhet a domain felett, így pl. akár át is ruházhatja azt! Így különösen fontos, hogy az ezek feletti rendelkezés megtartására a domain használó különös gondot fordítson. Így például természetes személy domain igénylőknek nem javasoljuk munkahelyi email cím, vagy telefonszám megadását.

Hogyan történik a megerősítő eljárás alapú domain igénylés?

A domain regisztrálásának folyamatáról itt írtunk részletesen, de ebben a cikkben is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.


Az igénylőnek a domain regisztrálására és fenntartására szerződést szükséges kötnie egy regisztrátorral. Ez a szerződéskötés történhet távolról, online, vagy hagyományos, papír alapon, olyan módokon, melyeket az adott regisztrátor az ügyfeleinek kínál.


Az igénylő a valóságnak megfelelőn kell megadnia a regisztrátornak bizonyos adatait (lásd Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.2.1 pontját, de a szerződés miatt a regisztrátorok további adatokat kérhetnek) attól függően, hogy természetes-, vagy jogi személy igénylőről van szó. Aki nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, annak a domain regisztrálásának a folyamata elakadhat, vagy azt kockáztatja, hogy az esetleg megszerzett domaint később elveszíti.


Ez regisztrátor függő, de nagy valószínűséggel ezután a fizetés következik, majd a regisztrátor beküldi a domain igénylést a nyilvántartásba. A Nyilvántartó ezután elindítja a megerősítő eljárást. Egyfaktoros (azaz csak egy email címen alapuló) eljárás esetén az igénylő a kapott emailben a linkre kattintva egy olyan weboldalra jut, ahol elfogadhatja az domain igényléséhez szükséges nyilatkozatokat, és megerősítheti igénylését. Kétfaktoros eljárás esetén a telefonjára kapott kódot is meg kell adnia az oldalon.


A megerősítő eljárás után a domain általában kevesebb, mint egy napon belül – mialatt a Nyilvántartó ellenőrzi az igénylő és igénylés Szabályzatnak való megfelelőségét – kerül regisztrálásra, és az igénylő feltételes használatába kerül, melyről az igénylő a regisztrátortól értesül. Amennyiben 8 napon belül nem érkezik panasz a bejegyzéssel kapcsolatban, akkor a delegálás véglegessé válik.


A domain regisztrálásának folyamatáról itt írunk részletesen.

Hogyan módosíthatók a nyilvántartott adatok a megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domainek esetében?

A domainekkel kapcsolatban nyilvántartott adatok módosítását a domain használó kezdeményezi a regisztrátoránál. A regisztrátorok különböző módokat tesznek lehetővé az adatváltozás bejelentésére, pl. ügyfél portál, online ügyfélszolgálati felület és hasonlókat.

A megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domainek esetén a legfontosabb adatok megváltoztatását a domain-használó megerősítő eljárással hagyja jóvá. Ezek az adatok:

  • természetes személy esetén: név, igazolvány szám, születési dátum
  • jogi személy vagy egyéni vállalkozó esetén: név, adószám
  • minden esetben: faktor adatok

A fenti adatok változását a regisztrátor bejegyzi a nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó lefolytatja a domain használóval a megerősítő eljárást.


A fentieken kívüli adatokat “egyszerű” módon, külön jóváhagyó eljárások nélkül lehet módosíttatni a nyilvántartásban. Ezeket az adatokat a regisztrátor a hozzá történő bejelentés után módosítja a nyilvántartásban:

  • névszerver,
  • postacím,
  • adminisztratív kontakt email címe,
  • egyfaktoros megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén: a telefonszám.

Ezen adatok módosulásáról a nyilvántartásban a domain használó emailben értesítést kap. Ez egy biztonsági funkció, jóváhagyásra ezeknél a változtatásoknál nincs szükség. Az értesítés érkezhet a regisztrátortól, vagy a nyilvántartótól, ezt a regisztrátor dönti el. A domain-használó lemondhatja ezt az értesítést, de ezt nem javasoljuk.

Domain átruházása megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében

A domain átruházást (pontosabban a domain használati jogának átruházását) ebben a cikkben tárgyaljuk részletesen. Ennek lényege, hogy az új igénylő (akire átruházzák a domaint) domain fenntartási szerződést köt egy regisztrátorral. A regisztrátor beküldi az igénylést, illetve a lemondó/átruházó nyilatkozatot – ha van – a nyilvántartásba. Amennyiben az igénylés megfelel a Szabályzat feltételeinek, akkor a Nyilvántartó az eredeti használóval lefolytatja a megerősítő eljárást, melynek során a használó jóváhagyhatja, de akár el is utasíthatja az átruházást.


Amennyiben az új használó megerősítő eljárással igényelte a domaint, akkor a Nyilvántartó az új használóval is lefolytatja a megerősítő eljárást.

A faktor adatok megváltoztatása

A faktor adatokat, azaz az email címet és kétfaktoros eljárás esetén a telefonszámot egyszerű megváltoztatni. Ezen adatok megváltoztatása a nyilvántartásban úgy történik, hogy a regisztrátorhoz való bejelentés után a változásokat a regisztrátor bejegyzi a nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó megerősítő eljárást indít először a megváltoztatni kívánt faktor adattal vagy adatokkal, majd utána az új faktor adattal vagy adatokkal.

Azzal kapcsolatban, hogy mi a tennivaló akkor, ha a domain használó elvesztette ellenőrzését egy faktora felett, a tudnivalókat a következőkben írjuk le.

Mi van akkor, ha a domain használó elvesztette ellenőrzését egy faktora felett?

Amennyiben valaki elveszíti rendelkezését valamelyik faktora felett (így pl. megváltozik az email címe és már nem is fér hozzá a régihez, vagy ugyanígy a telefonszám esetén) akkor a szükséges teendők:

  • a domain-használó az új faktor adato(ka)t a regisztrátorhoz eljuttatott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban szükséges megadnia, a Regisztrátor továbbítja a nyilatkozatot az új adatokkal a Nyilvántartásba,
  • a Nyilvántartó először az eredeti faktor(ok)ra indít megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó, amennyiben mégis rendelkezik e faktorok fölött, megtilthatja a kért faktor adat változtatást,
  • amennyiben a domain-használó 3 munkanapon belül nem tiltja meg a faktor adat változtatást az eredeti faktorral, illetve faktorokkal, akkor a Nyilvántartó elindítja az új faktor adatokkal a megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó megerősítheti vagy elutasíthatja a változtatást.

Regisztrátor váltás megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében

Ha a domain használó regisztrátort szeretne váltani, akkor a választott új regisztrátorral a domainre új fenntartási szerződést kell kötnie. A regisztrátor az igényt beküldi a nyilvántartásba, a Nyilvántartó pedig a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást, melynek során a használó jóváhagyja a regisztrátor váltást. Ezután a Nyilvántartó bejegyzi a regisztrátor váltást. A korábbi regisztrátorral a szerződés automatikusan megszűnik.

Egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain használója az új regisztrátornál okirat alapon is igényelheti a domaint, azaz nemcsak regisztrátort vált, de a domain nyilvántartását áttéríti megerősítő eljárás alapúról okirat alapúra. Ebben az esetben a regisztrátorral való szerződéskötéssel párhuzamosan az alább leírt áttérési folyamat is meg kell történjék és a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.

Áttérés megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásról okirat alapú nyilvántartásra

Egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet okirat alapján nyilvántartottra. Ebben az esetben a domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan (ideértve az elektronikus úton hitelesített okiratot is) kell nyilatkozzék az áttérésről. A nyilatkozatot a domain-használó a regisztrátornak kell megküldenie, a regisztrátor pedig azt továbbítja a Nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.

Áttérés egyfaktoros megerősítő eljárásról kétfaktorosra vagy fordítva

Az egyfaktoros megerősítő eljárásról kétfaktorosra áttérni úgy lehet, hogy a domain-használó a regisztrátornál ezt igényli, megadva a telefonszámot, a regisztrátor továbbítja az igényt a Nyilvántartásba, a Nyilvántartó pedig a használóval lefolytatja a kétfaktoros megerősítő eljárást.

Kétfaktoros eljárásról egyfaktorosra áttérés esetén is mindkét faktorra megtörténik az ellenőrzés.


Kapcsolódó cikkek: