A domain regisztráció lépései az alábbiak:

1. A választott név foglaltságának ellenőrzése

Az, hogy a választott név foglalt-e már, azt itt ellenőrizheti.

2. A regisztrátor kiválasztása

Több mint 100 szervezet foglalkozik .hu domain regisztrációval, azaz regisztrátor. Ön szabadon választhat közülük, a lista itt található. A regisztrátor fontos szereplő, hiszen a domain igénylőnek, illetve használónak a regisztrátor lesz a szolgáltatója, vele áll szerződésben, tőle kapja a számlákat és a támogatást, a regisztrátoron keresztül kommunikál a Nyilvántartóval. Ők minden szükséges szolgáltatást nyújtanak ahhoz, hogy a domain működőképes legyen, és akár továbbiakat is, pl. tárhelyet, emailt és egyebeket.

3. Domainregisztrációs és karbantartási szerződés megkötése a választott regisztrátorral

Ez történhet papír alapon vagy online. A regisztrátorok szabadon állapítják meg szolgáltatási díjaikat és szerződéses feltételeiket, de ezek a feltételek nem lehetnek ellentétesek a Domainregisztrációs Szabályzattal. A regisztrátorok különböző egyéb szolgáltatásokat is ajánlhatnak ügyfeleinek (pl. tárhely, email, és más szerver szolgáltatások).


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a domain igényléskor csak valós adatok adhatók meg. Elképzelhető, hogy hamis vagy kitalált adatok alapján is megkapja valaki a domaint, de ez később a domain elvesztését eredményezheti.

A szerződés kötéshez a regisztrátor számos adatot jogosult kérni, de a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt minimális adatok az alábbiak, függően az igénylő személyétől:

 • Természetes személy domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, és az igénylő választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma.
 • Jogi személy domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, adószáma, törvényes képviselő neve.
 • Egyéni vállalkozó domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, adószáma.

Szükséges még megadni a adminisztratív kapcsolattartó adatait, amennyiben az különbözik a domain-igénylőtől: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, egyéni vállalkozó esetén az adószáma.

Egyes esetekben még szükséges lehet:

 • Elhunyt domain-használó örököse, mint domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma; valamint: hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány vagy öröklési nyilatkozat.
 • Névhasználatot engedélyező személy részéről: neve, lakcíme.

Adminisztratív kapcsolattartónak érdemes a domain-igénylőnek saját magát megadni, mert az adminisztratív kapcsolattartó nagyon erős felhatalmazással bír egy domain tekintetében. Az adminisztratív kapcsolattartóval kapcsolatos részletes tudnivalókat a Domainregisztrációs Szabályzat 12 pontja tartalmazza.

4. Díjfizetés

A regisztrátorok a fizetést legtöbbször előre kérik – különösen online regisztrációnál –, némelyek csak a sikeres regisztráció után. A fizetés a legtöbb esetben bankkártyával, vagy átutalással történik. A leggyakoribb, hogy a díj tartalmazza a domain kétéves fenntartását is. A fizetési feltételek és díjak regisztrátoronként jelentős különbségeket mutathatnak.

5. Nyilatkozatok elfogadása

2020 július 1-től a Domainregisztrációs Szabályzat kétféle domain igénylést tesz lehetővé: okirat alapú domain igénylést, valamint Megerősítő eljárás alapú domain igénylést. (Jelenleg még nem minden regisztrátor teszi lehetővé a megerősítő eljárás alapú domain igénylést.) Mindkét igénylési forma történhet online és papír alapon. A lényegi különbség, hogy a a megerősítő eljárás esetén a domain igénylő a megadott email címével és esetleg mobil számával tudja megerősíteni igénylését, illetve a módosításokat. Az okirat alapon nyilvántartott domainek esetében a módosításokhoz gyakran van szükség okiratokra.


Amennyiben az igénylő a regisztrációs folyamatot online indítja a regisztrátornál, a szerződéskötés (és gyakran a fizetés) után egy értesítés érkezik a regisztrátortól, melyben bizonyos nyilatkozatok elfogadására kérik (papíros szerződéskötésnél ezeket a nyilatkozatokat papíron már szerződéskötéskor elfogadja az igénylő). A .hu domainek igénylésével, regisztrációjával, és fenntartásával kapcsolatban a következő értelmű nyilatkozatokat kell tenni:

- Nyilatkozatok okirat alapú domain igénylés esetén

 • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
 • a domain igénylésével, regisztrálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
 • tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
 • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
 • megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű;
 • az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

- Nyilatkozatok megerősítő eljárás alapú domain igénylés esetén

Megerősítő eljárás alapú regisztráció esetén az igénylő kap egy emailt a Nyilvántartótól, melyben a megadott linkre kattintva egy olyan weboldalra jut, ahol elfogadhatja az domain igényléséhez szükséges nyilatkozatokat, és megerősítheti igénylését. A nyilatkozatok:

 • “Megerősítem, hogy az általam megadott, fent szereplő valós adatokkal domain igénylést nyújtottam be, és
 • Tudomásul vettem a Megerősítő eljárás alapú domain nyilvántartással járó kockázatokat, így azt, hogy az, aki az általam megadott faktorokkal rendelkezik, az a domainnel kapcsolatban korlátlanul rendelkezhet, akár a tudtomon kívül. Megértettem, hogy a faktor adatok feletti rendelkezés megőrzésére különös figyelmet kell fordítanom.
 • Egyfaktoros eljárás esetén még: Megértettem, hogy bármikor áttérhetek kétfaktoros megerősítő eljárásra, mely nagyobb biztonságot nyújt.
 • A Domainregisztrációs Szabályzatot megismertem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait a domain igénylés és regisztráció teljes tartama alatt betartom és magamra vagy az általam képviselt domain igénylőre nézve kötelezőnek tekintem.
 • A domain igénylésével, regisztrációjával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Kijelentem, hogy a regisztráció fenntartásával alávetem magam az Alternatív Vitarendező Fórum döntéseinek.
 • Megismertem az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és személyes adataimnak az abban foglaltak szerinti kezelését elfogadom.”

Ezeket a nyilatkozatokat a megadott webes felületen el kell fogadni ahhoz, hogy a domain igénylése a Nyilvántartónál élesedjék. A nyilatkozatokat 14 napon belül el kell fogadni, különben az igénylést törli a Nyilvántartó és a folyamatot újra kell indítani.

2022. július 1-től a megerősítő eljárás alapú igények benyújtása történhet kezdeti megerősítés nélkül, illetve a kétfaktoros igények indíthatóak egyfaktoros megerősítéssel – regisztrátori felelősségvállalással.

6. A Domainregisztrációs Szabályzat egyéb feltételeinek ellenőrzése

A Nyilvántartó ellenőrzi az igénylésben az adatok pontos és teljes körű megadását, valamint a domain igénylés kritériumainak teljesülését. A Nyilvántartó nem köteles azt ellenőrizni, hogy a választott név megfelel-e jogszabályoknak és a Domainregisztrációs Szabályzatnak, a névválasztás és használat felelősségét teljes egészében az igénylő, illetve a használó viseli.

7. A domain feltételes használatba adása

A nyilatkozatok elfogadásától számítva jellemzően egy munkanapon belül (gyakran néhány órán belül) megtörténik a domain feltételes használatba adása, amelyről az igénylő értesítést kap a regisztrátorától.


A domain feltételes használatba adásakor a Nyilvántartó technikai ellenőrzést végez.
Általában a regisztrátorok biztosítják a domain technikai működőképességéhez szükséges feltételeket, így ezzel az igénylőknek nincs dolguk, hacsak ők maguk nem szeretnék az ún. névszervereket üzemeltetni. Ugyanakkor, ha a domain nem felel meg a műszaki követelményeknek, ezt a Nyilvántartó jelzi a regisztrátornak. A műszaki hiba kijavítására ugyan nincs határidő ám a domain mindaddig nem működőképes, míg ez a hiba javításra nem kerül.


A feltételes használatba adással a regisztráció jogilag még nem történt meg. A feltételes használatba adással egyidőben a domaint a Nyilvántartó meghirdeti.

8. Regisztrálás, azaz végleges használatba adás, illetve delegálás

Amennyiben a domain feltételes használatba adásától számított 8 napon belül nem érkezik panasz a bejegyzéssel kapcsolatban, akkor a regisztráció véglegessé válik. Ez nem jelenti azt, hogy egy domain bejegyzése kapcsán ne lehetne később is panaszt tenni.

A delegálás a technikai értelemben vett tényleges használatba adást jelenti, amihez bizonyos technikai feltételeknek is teljesülniük kell.


A domain használat megkezdésének hivatalos időpontja a feltételes használat bejegyzésének időpontja lesz, és ez az időpont lesz a fenntartás szempontjából figyelembe veendő bejegyzési évforduló.


Mindaddig a domain nem használható, amíg a technikai működőképesség nem teljesül.


Kapcsolódó cikkek: