Domainnév igénylése során előfordulhat, hogy az igénylés hiányos vagy a Szabályzattal ellentétesnek tűnik. Amennyiben az igényelt domainnév megtévesztésre adhat okot (Szabályzat 2.2.2 c/ pontja: megtévesztő domain név), akkor a Nyilvántartó értesíti a Regisztrátort, hogy az igénylőnek Jóhiszeműségi nyilatkozatot kell benyújtania a Regisztrátorához.

Domain átruházása során abban az esetben kell Jóhiszeműségi nyilatkozatot tenni, ha az átruházó domain használó a domain igénylésekor tett ilyen nyilatkozatot és a megtévesztés gyanúja az új igénylő esetében is fennáll.

A Jóhiszeműségi nyilatkozatban az igénylő arról nyilatkozik, hogy a domaint jóhiszeműen és a domainregisztrációs szabályzatnak megfelelően kívánja használni. A használattal harmadik személy jogait nem fogja megsérteni és megtévesztő használattól tartózkodik. A nyilatkozatban megjelölheti, milyen konkrét tevékenységre kívánja használni, továbbá nyilatkozhat arról is, konkrétan mire nem kívánja használni.

A Jóhiszeműségi nyilatkozatot az EU-ban elfogadott (eIDAS rendelet szerinti), minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy a magyarorszag.hu-n található AVDH-val kell aláírnia.

Szolgáltatókról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), mint a bizalmi szolgáltatókat nyilvántartó hatóság adatbázisa a minősített bizalmi szolgáltatókról: http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai az eIDAS rendeletnek megfelelő minősített bizalmi szolgáltatók listája: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

eIDAS rendelet szerinti minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírási szolgáltatások Magyarországon:

AVDH: a magyar állam által biztosított e-dokumentum hitelesítés

Az AVDH platform elektronikus dokumentumok hitelesítésére létrehozott virtuális felület, amelyet a magyar állam ingyenesen biztosít minden olyan magánszemélynek, akinek egyébként nincs saját e-aláírása. Bár az AVDH nem tartozik az eIDAS Rendeletben felsorolt egyik e-aláírás típusba sem, lehetővé teszi a személyükben azonosított magánszemélyek számára, hogy az általuk személyesen létrehozott e-dokumentumok hitelességét igazolják és azokat akár a magyar hatóságokhoz benyújtsák. Az AVDH mögötti technológiát a NISZ Zrt. biztosítja, amely állami tulajdonban álló, minősített bizalmi szolgáltató és egyben kormányzati hitelesítés szolgáltató intézmény is.

Elektronikusan aláírt dokumentumok ellenőrzése

Az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében akkor lehetünk biztosak abban, hogy az aláírást valóban az aláírásban feltüntetett személy készítette, valamint hogy az aláíró valóban az adott dokumentumot írta alá, ha az elektronikus aláírást és az aláírt dokumentumot ellenőrizzük. Az ellenőrzés egy lehetséges eszköze a NISZ Zrt. által működtetett Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ).

Az ellenőrzés során a KEAESZ szoftvere többek között kétséget kizáróan megállapítja, hogy az aláírt dokumentum és az elektronikus aláírás összetartozik-e, a dokumentum megváltozott-e az aláírás ideje óta, valamint hogy az elektronikus aláírás elkészítéséhez használt magánkulcs tanúsítványa az aláírás időpontjában érvényes volt-e.

Nyilatkozatminták: természetes személy és egyéni vállalkozó, jogi személy

Kapcsolódó cikkek:

Egy dokumentum digitális aláírása AVDH eljárással a magyarorszag.hu portálon – útmutató
A NISz Zrt. levele AVDH témában
eIDAS rendelet szerinti elektronikus aláírás