1/2018. (III. 09.) A jogszabályok sajátos elnevezésének és a politikai jelmondatok jogvédelme összefüggésében felmerült kérdések és a stopsoros.hu domain név iránti igénylés teljesíthetõsége
1/2017. (V. 23.) A TT 9/2000 (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalása alapján kialakult gyakorlat során felmerült egyes konkrét problémákkal összefüggõ jogértelmezési kérdések
1/2016. (IV.19.) A magyarországi települések nevét az ott élõ kisebbségek nyelvén megilletõ védelem
1/2004. (X. 18.) Egyes vulgárisnak, durvának, trágárnak minõsülõ szavak domain névként való használatba adhatóságának megítélése
1/2003 (IV.22.) A közszereplõ (elõadómûvész) mûvésznevével egyezõ névválasztások jogszerûsége tárgyában
9/2000. (VIII. 23.) Magánszemélyek névkizárólagosságához fûzõdõ jogai érvényesülésének biztosítása tárgyában
8/2000. (VIII. 9.) A gyaníthatóan megtéveszto vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában
7/2000. (V. 31.) A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplõ megjelölések domainnévként való választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések
5/2000. (V. 24.) A delegálás visszautasíthatósága a mû sajátos címéhez, illetve a mûben szereplõ jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fûzõdõ kizárólagos szerzõi jogok megsértése esetén tárgyában
6/2000. (V.24.) A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok ütközésérõl és a megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában
3/2000. (V.10.) a nem gazdálkodó szervezetek illetve a jogszabállyal létrehozott szervezetek priorításos igényeinek illetve a második szintû közdomainek létesíthetõségének tárgyában
4/2000. (V.10.) A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történõ megtagadásával kapcsolatban
2/2000. (IV. 12.) a 2000. március 1.-e elõtt hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján benyújtott Igénylések névkizárólagosság miatti elutasítása, valamint a zárolt nevek tárgyában
1/2000. (IV. 5.) A cégnév alapján prioritást élvezõ igények névválasztásának jogszerûsége