2020 július 1-től a Domainregisztrációs Szabályzat (Szabályzat) szerint kétféle domain igénylés, illetve nyilvántartás létezik:

  • okirat alapú, valamint
  • megerősítő eljárás alapú.

A 2020 június 30-ig regisztrált domain nevek mind okirat alapon nyilvántartottak, de a domain használó egy domainje kapcsán bármikor válthat nyilvántartás típust.

Még nem minden regisztrátor biztosítja a megerősítő eljárás alapú domain igénylést, illetve az ilyen nyilvántartásra való áttérést.


Miben nincs különbség a két igénylés típus között?

Abban nincs különbség, hogy az igénylő minden esetben szerződést köt a domain delegálására és fenntartására egy regisztrátorral, és a szerződéskötés formája sem kötött.


A szerződéskötés módja és tartalma az adott regisztrátoron múlik, de a feltételek nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal.


Mi a különbség az igénylésnél a két típus között?

Igénylésnél a nyilatkozatokban, illetve a nyilatkozatok elfogadási módjában van különbség.


Ha Ön papír alapon köt domainregisztrációs szerződést, akkor a regisztrátora nagy valószínűséggel okirat alapú igénylést kínál önnek. Ebben az esetben a szükséges nyilatkozatokat Ön már az Igénylőlap aláírásakor elfogadja.


A két igénylés típusnál a nyilatkozatokat ezen az oldalon az 5. pontban ismertetjük.


Lényeges különbség a nyilatkozatok elfogadásának módjában van:


Okirat alapú elektronikus igénylésnél a regisztrátor felületén való adatok megadása, és jellemzően a fizetés után jelenik meg egy webes felület, ahol a nyilatkozatokat el kell fogadni.


Megerősítő eljárás alapú elektronikus igénylésnél a regisztrátor felületén való adatok megadása és a fizetés után az igénylő egy emailt kap, benne egy olyan linkkel, melyen az igénylő egy időleges weboldalt talál, ahol lehetősége van megerősíteni (vagy épp elutasítani) az igénylését és el tudja fogadni a szükséges nyilatkozatokat. Ez az ún. egyfaktoros megerősítő eljárás.

Kétfaktoros eljárás esetén ezután az igénylő megjelöli, hogy a plusz biztonsági kódot a telefonjára SMS-ben vagy hanghívással kéri. Az így kapott kódot meg kell adni a weboldalon.


2022. július 1-től a megerősítő eljárás alapú igények benyújtása történhet kezdeti megerősítés nélkül, illetve a kétfaktoros igények indíthatóak egyfaktoros megerősítéssel – regisztrátori felelősségvállalással.


Mi a különbség a domainnel kapcsolatos adatok módosításakor a két nyilvántartás típus között?

Fontos, hogy a domainek kapcsán a Nyilvántartásban mindig aktuális, valós adatok szerepeljenek és ez a domain használó felelőssége.


A változásokat mindkét nyilvántartás típus esetén a domain használó a regisztrátoron keresztül jelenti be a Nyilvántartónak.


Okirat alapú domain nyilvántartás esetén a fontosabb változásokat, így pl. név változása, átruházás, jogutódlás a domain használónak okirattal kell igazolnia.


Megerősítő eljárás alapú nyilvántartás esetén a domain használó a fontosabb változásokat pl. név változása, átruházás, jogutódlás, regisztrátor váltás megerősítő eljárással kell jóváhagynia és nincs szükség okiratokra.

A lenti “kapcsolódó cikkek” alatti linkeken található oldalakon részletesen ismertetjük a két domain nyilvántartás típus eljárásait.


Az ezen az oldalon felmerült fogalmak definíciója a Domainregisztrációs Szabályzatban

Okirat alapú domain igénylés: A domain-igénylő az igényelt domain kapcsán delegálás-igénylési szerződést köt egy regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. A domain igénylésre vonatkozó nyilatkozatokat a domain-igénylő papír alapon teszi, vagy elektronikus úton hitelesítve adja meg. A Regisztrátor köteles az igénylés dokumentumait, vagy azok elektronikus másolatát elektronikusan a Nyilvántartásba továbbítani.

A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.”


Okirat alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy okirat alapon igényeltek, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényeltek, de később a domain-használó nyilatkozatban kérte az áttérést okirat alapú nyilvántartásra.

A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.”


Megerősítő eljárás alapú domain igénylés: a domain-igénylő az igényelt domain kapcsán delegálás-igénylési szerződést köt egy regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot és megerősítő eljárás keretében erősíti meg igénylését, illetve teszi meg az 1.2.2.1 pontban leírt nyilatkozatokat.”


Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényelték, vagy amelyet okirat alapon igényelték, de később a domain-használó nyilatkozatban kérte az áttérést megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra.”


Egyfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az igénylő a birtokában levő faktor használatával regisztrálást, adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az igénylő által előre megadott email címre (faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Ha nem erősíti meg az adott időkereten belül a jóváhagyás gomb megnyomásával, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet faktorként további műszaki megoldásokat. Az egyfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.”


Kétfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az igénylő a birtokában levő két faktor használatával regisztrálást, adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az igénylő által előre megadott email címre (első faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt meg kell adnia azt a kódot, melyet a Nyilvántartó az igénylő által megadott telefonszámára (második faktor) küld – ez történhet hangbemondással vagy SMS-ben küldve. Ezután lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Telefonszámnak a Szabályzat 1.1.1 pontjában szereplő országok nem emelt díjas számai adhatók meg. Ha nem adja meg a helyes kódot az adott időkereten belül, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott két faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azokon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet első vagy második faktorként további műszaki megoldásokat. A kétfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.”


Kapcsolódó cikkek: