Az Ön számára akkor fontos ez az oldal, amennyiben arról kapott értesítést, hogy az Ön használatában levő egy vagy több domain névvel kapcsolatban Regisztrációs döntnöki eljárást indítottak, tehát Ön a Panaszolt ebben az eljárásban.

A domain regisztrációját követően egy domain névnek a Panaszolt domain használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett kérelemmel kezdeményezheti. 

Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név regisztrációjának visszavonását vagy a Panaszos javára történő átruházását rendelheti el, amennyiben a domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik.

A domain igénylése/használata a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik különösen, amennyiben:

 1. a domain név, annak igénylésének időpontjában, azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a panaszos javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagy 
 2. amelynek használatára a panaszos valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult (ideértve többek között a védjegyet), 

  és amennyiben:
 3. a Panaszolt a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez/megjelöléshez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy 
 4. a Panaszolt a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. 

A Panaszolt a tárgyi ügyre vonatkozó érdemi védekezését az arról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 naptári napon belül terjesztheti elő. Amennyiben Panaszos az eljárás lefolytatását egy döntnökkel kérte, úgy Panaszolt kérelmezheti a kérelem háromtagú döntnöki tanácsban történő elbírálását, ebben az esetben a díjkülönbözet költsége a Panaszoltat terheli.

Az eljárás díja egy domain esetén egyfős döntnöki eljárásban 150.000 Ft + ÁFA, azaz 190.500 Ft, három fős döntnöki eljárás esetén 200.000 Ft + ÁFA, azaz 254.000 Ft.

A három fős döntnöki eljárás esetén tehát a díjkülönbözet 50.000 Ft + ÁFA, azaz 63.500 Ft domain nevenként, de díjkedvezmény jár a domainek számától függően. Így az eljárásba bevont 2-10. domainekre a kedvezmény 50% (tehát az eljárási díjkülönbözet 25.000 Ft + ÁFA, azaz 31.750 Ft domain nevenként), a 11. domaintől kezdődően már nem növekszik az eljárás díja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Panaszolt érdemi védekezést nem terjeszti elő határidőben,  úgy az Alternatív Vitarendező Fórum a beadvány bevárása nélkül jogosult dönteni az adott ügyben.

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

  2. Panaszolt adatai:

  Lakóhely/székhely:*

  3. Panaszoltat az eljárásban képviselő adatai (opcionális):

  4. Kérjük jelölje be, amennyiben háromfős döntnöki tanácsot kér (amennyiben a Panaszos egy döntnökkel történő eljárást választott, a díjkülönbözet Önt terheli):

  5. Számlázási adatok (amennyiben háromfős döntnöki tanácsot kért)

  Lakóhely/székhely:

  6. A panaszra adott válasz és mellékletei:*
  Legalább egy dokumentum feltöltése kötelező. Ha meghatalmazottként jár el, kérjük töltse fel a meghatalmazást is.
  (maximális fájl méret: 8 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):

  További mellékletek (Opcionális. Maximális fájl méret: 3 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):


  8. Kérjük nyilatkozzon az alábbiakról:*  Kapcsolódó cikkek