A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság égisze alatt működik az Internet Hotline jogsegélyszolgálat, mely bejelentések alapján segít a neten talált jogsértő tartalmak gyors eltávolításában.  Az Internet Hotline a saját eljárásában a 2001. évi CVIII. tv.-nek megfelelően jár el a tárhelyszolgáltató, illetve a domain használó felé és felszólítja őket a jogsértő tartalom eltávolítására, illetve hozzáférhetetlenné tételére.

Amennyiben ez az eljárás nem vezet eredményre, az Internet Hotline, mint Kérelmező, fordulhat az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő Hotline Döntnöki Fórumhoz (HDF) és kérheti az érintett domain (mely alatt a jogsértő tartalom megjelent) felfüggesztését és zárolását.

A Hotline Döntnöki Fórumhoz tehát beadvánnyal csak az Internet Hotline fordulhat.

Mi a jogsértő tartalom?

A jogszabályok elsősorban az alábbi tartalmakat tartják jogsértőnek:

 • hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom (pl. személyről készült fénykép, video-, hangfelvétel, rendszám, vagy egyéb személyes adat hozzájárulás nélküli közzététele);
 • pedofil tartalom;
 • zaklatás;
 • rasszista, idegengyűlöletre uszító tartalom;
 • erőszakos tartalmat megjelenítő tartalom;
 • drogfogyasztásra csábító tartalom;
 • terrorcselekményre felhívó, terrorcselekményt népszerűsítő, elősegítő tartalom;
 • adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak.

Hova fordulhatunk jogsértő tartalom észlelése esetén?

Jogsértő (vagy annak vélt) tartalom esetén fordulhatunk:

 • ahhoz aki a tartalmat közzétette;
 • ahhoz aki a tárhelyet biztosítja a tartalom közzétevőjének;
 • a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság (NMHH) égisze alatt működő Internet Hotline-hoz.

Gyakran előfordul, hogy a közzétevő, vagy a tárhelyszolgáltatója felszólításra eltávolítja, vagy elérhetetlenné teszi a kifogásolt tartalmat. Amennyiben ezt nem teszik meg, az Internet Hotline számára több lehetőség is adódik, ezek közül az egyik, hogy beadvánnyal fordul a Hotline Döntnöki Fórumhoz.

Mi történhet az érintett domainnel?

Amennyiben a Hotline Döntnöki Fórum azt a határozatot hozza, hogy az érintett domaint fel kell függeszteni és zárolni, úgy ezt a döntést a Nyilvántartó végrehajtja.

A domain felfüggesztése nyomán az alatta szereplő összes tartalom – így ezen belül a jogszerűtlen és jogszerű(!) tartalmak is – elérhetetlenné válik.

A domain felfüggesztésének és zárolásának megszüntetését csak az Internet Hotline kezdeményezheti a Nyilvántartótól.

Érintett az Ön domainje jogsértő tartalom megjelenésében?
Ha igen, hogyan értesül róla?

Elképzelhető, hogy egy domain alatt úgy jelennek meg nem kívánt tartalmak, hogy arról a domain használója nem tud. Ilyen módon lehet, hogy Ön csak akkor értesül arról, hogy az Ön nevén szereplő domain név alatt jogszerűtlen tartalom jelent meg, amikor a Hotline Döntnöki Fórum eljárása elindult. A HDF az eljárásról értesíti Önt, azaz a Kérelmezettet, melyben felszólítja Önt, hogy 3 munkanapon belül terjessze elő álláspontját, vagy szüntesse meg a domain alatt közölt jogsértő információhoz való hozzáférést. A HDF a Nyilvántartó nyilvántartásában szereplő domain használó és adminisztratív kapcsolattartó email címeire küldi az értesítést (pl. ezért is fontos, hogy azok naprakészek legyenek).

Az eljárás során a domainre vonatkozóan átruházási korlátozás is életbe lép.

Amennyiben Ön nem közli álláspontját határidőre a HDF-el, vagy nem szünteti meg a jogsértő tartalomhoz való hozzáférést, úgy a HDF azt fogja vélelmezni, hogy beismeri a kérelemben foglaltakat és a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

Minden eltűnhet?

Ahogyan azt fentebb is írtuk, amennyiben a Hotline Döntnöki Fórum úgy ítél, hogy a domaint fel kell függeszteni és zárolni, akkor az alatta megjelenő összes tartalom, így a jogszerűek és nem jogszerűek is, elérhetetlenné válnak. Ezt mindenképpen érdemes elkerülni, különösen, hogy a domain felfüggesztésének és zárolásának megszüntetését csak az Internet Hotline kezdeményezheti a Nyilvántartótól. Amennyiben tehát a domain felfüggesztésre került, Önnek – miután eltávolította a jogszerűtlen tartalmakat, vagy megszűntette azok elérhetőségét – el kell járnia az Internet Hotline-nál, hogy kezdeményezzék a Nyilvántartónál a felfüggesztés és zárolás megszüntetését.


Kapcsolódó cikkek