Természetesen bármilyen domain igényléssel és használattal kapcsolatos vita esetén is lehet a bírósághoz fordulni, de egyszerűbb és gyorsabb megoldás az Alternatív Vitarendező Fórum (AVF) keretében működő testületek igénybevétele.

Minden domain-igénylő és domain-használó elfogadta azt, hogy a Regisztrátor és  a Nyilvántartó aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és a  hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.

Az Alternatív Vitarendező Fórum a szolgáltatásait a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a regisztrátoroktól elkülönülő szervezet független szakértő tanácsadóin, illetve döntnökein keresztül nyújtja, akik domain ügyekben is tapasztalt jogászok.
Az AVF a domain regisztrációval kapcsolatos jogviták során a Domainregisztrációs Szabályzat és külön anyagi és eljárási szabályok szerint jár el.

Az alternatív vitarendezés esetei

 1. A feltételesen használatba adott domainek delegálásával szemben panasszal az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő Tanácsadó Testülethez (TT) lehet fordulni.
  Részletek.

 2. Ha a domain igénylő igénylését a Nyilvántartó elutasítja, az igénylő panasszal fordulhat a Tanácsadó Testülethez.
  Részletek.

 3. A Tanácsadó Testülethez állásfoglalását lehet kérni akkor is, amikor egy Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében átruházás történik, de az eredeti domain-használó szerint a jóváhagyás az ő akaratán kívül, valamely megerősítő faktorával visszaélve történt.
  Részletek.

 4. Egy már delegált domain ellen panaszt az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő Regisztrációs Döntnöknél lehet tenni.
  A Regisztrációs Döntnöknél panaszt az tehet, akinek az adott névhez névhasználati joga fűződik. Ő kérheti a domainnek a domain-használótól való visszavonását, illetve a magára való átruházását is.
  Részletek.

 5. A delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság (NMHH) égisze alatt működő Internet Hotline-hoz lehet fordulni. Az Internet Hotline fordulhat a Hotline Döntnöki Fórumhoz.
  Részletek.
  A Hotline Döntnöki Fórum nem az Internet Szolgáltatók Tanácsa által létrehozott és működtett fórum, ezért nem is az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, de ezen az oldalon is felhívjuk rá a figyelmet.


A Nyilvántartó és a regisztrátorok az Alternatív Vitarendező Fórum különböző testületeinek állásfoglalásit és döntéseit végrehajtják. A szándékos jogellenes magatartás esetét kivéve sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó jogi személyt, sem a Regisztrációs Döntnöki eljárás keretében eljáró személyeket, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség azért, amiért a Domainregisztrációs Szabályzat, illetve az eljárási szabályzat keretei között eljárnak, illetve az eljárást megtagadják.Kapcsolódó cikkek