Ahogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3 pontja is kimondja, kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:

  • a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
  • b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
  • c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

Ebben a cikkben részletezzük hogy, a névválasztáskor az igénylő a megfelelő gondossággal kell eljárjon, hogy a név ne sértse mások névhasználathoz fűződő jogát, ne legyen gyűlöletet-, vagy félelmet keltő, illetve megtévesztő. A Nyilvántartó gondossága ellenére bejegyzésre kerülhetnek olyan nevek, melyek a szabályzat kritériumainak nem felelnek meg, de a felelősség ebben az esetben is kizárólag az igénylőt terheli. A Nyilvántartó 2020 július 1-től a magánérdekek védelmével kapcsolatos több ellenőrzést megszüntetett, így a név megválasztásra az igénylőnek még több figyelmet kell fordítania.

A Szabályzat 2.3.2 pontja azt is kimondja, hogy a domain-igénylő, illetve domain-használó köteles:

  1. a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,
  2. a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
  3. a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
  4. a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
Kapcsolódó cikkek: