1. Általános szabályok

Domain igénylő lehet természetes személy (azaz magánember) vagy jogi személy is (pl. cég, egyesület, települési önkormányzat stb.).

Második szintű közdomain alá bármely ország polgára igényelhet domain nevet.

A domain regisztrációhoz magyarországi postacímmel kell rendelkezni (vagy a domain-használónak, vagy az adminisztratív kapcsolattartónak) Egyes regisztrátorok biztosítják ezt.2. Mely országok polgárai igényelhetnek .hu domain nevet magánemberként Magyarországon kívül?

.hu domain nevet a következő nem magyar állampolgársággal rendelkező személyek igényelhetnek:

  1. a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgárai, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
  2. b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy.

Az országok listája melyekből .hu domain igényelhető itt található.

Csak 18. életévét betöltött személy igényelhet domain nevet, de jogutódként (így pl. örökösként) kiskorú is válhat domain-használóvá.3. Mely országok szervezetei (jogi személyei) igényelhetnek .hu domain nevet Magyarországon kívül?

.hu domain nevet a következő nem magyarországi szervezetek jogi személyek igényelhetnek:

  1. a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén:
    1. i. jogszabály útján létrehozott,
    2. ii. hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett vagy
    3. iii. erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy,
  2. b) továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

Az országok listája melyekből .hu domain igényelhető itt található.


Kapcsolódó cikkek