Amennyiben egy domain név igénylés teljesítését a Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzatnak való meg nem felelés miatt elutasítja, ezen elutasító döntéssel szemben a domain-igénylő kezdeményezheti az Alternatív Vitarendező Fórum Domain döntnöki eljárását.

A panasz előterjesztésére az igénylés elutasításától számított 14 napon belül van lehetőség az alábbi űrlap benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével.

A panasz benyújtásával egyidejűleg esedékes eljárási díj összege egy domain esetén: 150.000 Ft + ÁFA, azaz 190.500 Ft. Azok számára, akiknek 2023. január 1. óta nem volt vesztett Domain döntnöki eljárása, az eljárási díj 60.000 Ft + ÁFA, azaz 76.200 Ft domain nevenként.

További díjkedvezmény jár az egy eljárásba bevont domain nevek számától függően, így a 2-10. domainekre 50% kedvezmény jár (tehát az eljárási díj 75.000 Ft + ÁFA, azaz 95.250 vagy 30.000 Ft + ÁFA, azaz 44.450 Ft domain nevenként), a 11. domaintől kezdődően 100% kedvezmény jár, tehát az eljárás díja nem növekszik tovább.  

Amennyiben az eljárásban az Alternatív Vitarendező Fórum a Panaszos javára dönt, az eljárás díját visszatérítjük, addig befizetését kaucióként kezeljük. 

Az űrlap elküldése és a befizetés megtörténte után 1 munkanapon belül kerül visszaigazolásra a panasz benyújtása. 

Amennyiben be kívánja nyújtani panaszát, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és szíveskedjék az eljárási díjat átutalni a következők szerint: 

Kedvezményezett: Internet Szolgáltatók Tanácsa
Számlaszám: 10700299-70387423-51200002
Közlemény: az panasszal érintett domain név, vagy nevek

Kérjük, hogy az űrlap beküldését és az eljárási díj befizetését arra figyelemmel tegye meg, hogy a panasz benyújtás és díjfizetés határideje a domain igénylést elutasító döntés közlését követő 14. nap. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az eljárási díj nem kerül határidőben befizetésre, az eljárás lezárul. 

  4. Kérjük csatolja a panaszt és mellékleteit:*
  Legalább egy dokumentum feltöltése kötelező. Ha meghatalmazottként jár el, kérjük töltse fel a meghatalmazást is.
  (maximális fájl méret: 5 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):

  További mellékletek (Opcionális. Maximális fájl méret: 3 MB, pdf, jpg és jpeg formátum elfogadott):


  6. Kérjük nyilatkozzon az alábbiakról:*

  Jogosult vagyok kedvezményes eljárási díjra és kérem a kedvezményt. Kedvezményes eljárási díjra az jogosult, akinek 2023. január 1. óta nem volt vesztett Domain döntnöki eljárása.  Kapcsolódó cikkek