Eseti állásfoglalások

Az xpressbelyegzo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 17/2016. (VII. 13.)
sz. Állásfoglalása

Az
xpressbelyegzo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1001/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ)
szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

 

Az xpressbelyegzo.hu
domain az igénylõ, részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
fenti domain delegálását magánszemély
(„Igénylõ”)

kérte, amely ellen a Bélyegzõ
Express Bt.
(„Panaszos”)
törvényes képviselõje útján nyújtott be
határidõben kifogást.

A Panaszos elõadta, hogy
az Igénylõ az xpressbelyegzo domain név delegálását kérte.

Elõadta
továbbá, hogy maga is bélyegzõkészítéssel foglalkozik 15 éve, és álláspontja
szerint a cégnevével azonos kereskedelmi név az „expressz bélyegzõ”, amelyrõl
álláspontja szerint társaságát azonosítják. Jogi érvelése szerint a domain név
delegálása gyaníthatóan megtévesztõ és jogellenes lenne. Érveinek
alátámasztására saját weboldalára hivatkozott, amely a www.belyegzoexpressz.hu oldalon
található. Levelén a Panaszos valóban használja az „Expressz Bélyegzõ” logót és
kereskedelmi nevet.

Az
igénylõ reagált a panaszos levelére elõadta, hogy a tõle telhetõ legnagyobb
gondossággal járt el a név kiválasztásakor, mert a választott domain sem a
cégbíróság, sem az SZNTH adatbázisában nem szerepel. Választását egyéb érvekkel
nem indokolta, és nem adta elõ, hogy milyen tevékenységet szándékszik folytatni
a weboldalon.

A
TT megvizsgálta  a Panaszos honlapját, és megállapította, hogy a Panaszos
valóban komoly erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy társaságát az
„expressz bélyegzõ” kifejezéssel azonosítsák. Ugyanakkor az „expressz” és a
„bélyegzõ” kifejezések is közszavak, amelyek használatát egyetlen társaság sem
sajátíthatja ki. Az „expresszbélyegzõ” szóösszetétel nem nyelvi lelemény
eredménye, hanem leíró jellegû. A Panaszos nem adott elõ olyan érvet, amely
alapján a TT megállapíthatná, hogy megkülönböztetõ jelleggel bír a kifejezés. A
„belyegzoexpress” sem szóalakjában sem kiejtésében nem hasonlít olyan mértékben
a panaszos cégnevére, hogy a delegálása megtévesztõ vagy jogellenes lenne, a
két kifejezés jelentése azonos, amely a választott és a panaszos által védett név
leíró jellegébõl adódik.

Fentiekre
tekintettel az xpressbelyegzo.hu domain delegálást az Igénylõ javára teljesíthetõnek
találta.

 

A Tanácsadó
Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a
Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt
állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem
delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba
adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott
domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen
irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a
Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. július 13.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.