Eseti állásfoglalások

Az ufomammut.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 19/2012. (VII. 24.) sz. Állásfoglalása

 

Az ufomammut.hu domain név regisztrációjával  kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(910/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ufomammut.hu domain név az Ufomammut Kft részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az Ufomammut Kft (Panaszolt) 2012. június 22-én igényelte az ufomammut.hu domain nevet, amely ellen – jogi képviselõje útján – a Butterfly 21 Kft (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

A kifogásában a Panaszos hivatkozott arra, hogy jogosultja a 139725 és 152789 számok alatt lajstromozott „MAMMUT” szóvédjegynek, amely állítása szerint közismert és jó hírnevû. A jó hírnév igazolása tekintetében a Panaszos elõadta, hogy a MAMMUT ÜZLETHÁZAK 1997. óta mûködnek Budapesten, a Széll Kálmán tér mellett, illetve csatolt egy „Superbrands Magyarország 2004” kiadványt amely Magyarország vezetõ márkái között felsorolja a „Mammut” szót is. Álláspontja szerint a Panaszolt által igényelt ufomammut.hu domain, domináns elemként hordozza a MAMMUT védjegyet.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igénylése a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjába ütközik, a Panaszolt az igénylése során nem tartotta be a Szabályzat elõírásait, illetve igénylése megtévesztõ, mert a „mammut” szóról a fogyasztók a népszerû bevásárló és szórakoztató központra asszociálnak. Jelezte továbbá, hogy a Panaszoltat felszólították, a véleményük szerint védjegyüket sértõ cégnevének megváltoztatására is.

 

A Panaszolt válaszában elõadta, hogy az Ufomammut Kft-t az illetékes Cégbíróság hivatalosan bejegyezte, az igényelt domain alatt a cég hivatalos honlapját kívánják üzemeltetni.

 

A Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint egyrészt a Panaszos által benyújtott dokumentumok (cégtörténet illetve feltehetõleg szponzorált jelentés) nem igazolják azt, hogy a tárgyi védjegy belföldön jó hírnevet élvezne, másrészt nem tartja elfogadhatónak a Panaszos azon állítását, hogy a Panaszolt által igényelt domain domináns eleme lenne a Panaszos védjegye. Utal a TT itt arra az állandó bírói gyakorlatra, amely a szóösszetételek domináns eleme meghatározása során a magyar nyelv szabályait alkalmazza. Mivel a magyar nyelv a hangsúlyt a szó elejére teszi, a tárgyi domain hangsúlyos elemének az „ufo” szó tekintendõ.

 

Megjegyzi a TT még, hogy a tárgyi domain szóösszetétel mindkét tagja közszó, leíró jellegû így önmagukban megkülönböztetõ képességük vitatható, de ebben az összetételben, a hangsúlyos „ufo” elõtaggal a domain nem tekinthetõ összetéveszthetõnek a Panaszos védjegyével.

 

Figyelembe vette továbbá a TT, hogy az igényelt domain azonos a Panaszolt cégnevével, így annak Panaszolt általi használata nem tekinthetõ jogellenesnek, sõt a Panaszoltat cégneve használata vonatkozásában jogi védelem illeti.

 

Amennyiben a Panaszos ezen névhasználatot jogsértõnek tartja, akkor megteheti az állított jogsérelem megszüntetésével kapcsolatos jogi lépéseit, a TT-nek azonban nem feladata ezen esetleges jogvita elõzetes elbírálása.

 

A fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint az ufomammut.hu domain az Ufomammut Kft részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 07. 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.