Eseti állásfoglalások

Az onkormányzatok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 58/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

Az onkormányzatok.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 512/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 A Lopello Plussz Kft. igénylése teljesíthetõ.

Indokolás:

A Lopello Plussz Kft prioritás nélküli
igényét a Nyilvántartó utalta a Tanácsadó Testület elé véleményezés
céljából. A nyilvántartó álláspontja szerint az igény nem felel meg a
regisztrációs szabályzat 5.6 pontja szerinti követelménynek, mivel
közismert közintézmény illetve közfunkció elnevezése, ezért a domain
kiadása csak a névhasználatra jogosult illetve felhatalmazottja részére
nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület Titkársága felhívta az igénylõt,
hogy névhasználati jogosultságát megfelelõ dokumentumokkal igazolja,
erre válasz nem érkezett.

A Tanácsadó Testület számára nyilvánvalónak tûnik,
hogy a Lopello Plussz Kft sem közigazgatási, sem társadalombiztosítási
sem más jogi értelemben nem önkormányzat, ugyanakkor a gyûjtõnevek
tekintetében követett eddigi álláspontját felülvizsgálva úgy véli, hogy
a konkrét ügyben nem áll fenn olyan helyzet amely a gyûjtõnévvel
érintett szervezetek jogait vagy érdekeit sértené. Az ‘önkormányzatok’
megjelölés, ugyanis igy többesszámban nem köthetõ konkrét közigazgatási
vagy más szervhez. A domain alatt valószinûsíthetõ az önkormányzati
információk megjelenése, amiknek közzététele bárkinek jogában áll, így a
Tanácsadó Testület a domain név kiadásának akadályát nem látja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.