Eseti állásfoglalások

Az oldalak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 44/2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

Az oldalak.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 581/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az oldalak.hu domain név a MacPal 2000. Kft
részére delegálható.

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a COM Betéti Társaság
nyújtott be kifogást amelyben arra hivatkozott, hogy lapengedély iránti
kérelmét a COM Bt. 2000. február 23-án már benyújtotta. Ugyanakkor az
NKÖM nyilvántartásba vételi határozatát a COM Bt. 2000. március 14-én
vette kézhez, majd március 16-án regisztrációs kérelmet nyújtott be a
Hungary Network Kft-hez.

Az iratokból megállapítható, hogy a COM Bt igénye
2000. március 21-én került a számítógépes rendszerbe, mégpedig nem
prioritásos igényként, mivel közben, 2000. március 1-jén új Delegációs
és Regisztrációs Szabályzat lépett érvénybe, amely a lapengedélyre
alapított prioritást már nem ismerte el.

A COM Bt. igényét azonban ekkor már megelõzte MacPal
2000. Kft március 3-án benyújtott ugyancsak nem prioritásos igénye.

A már fentebb hivatkozott 2000. március 1-tõl
hatályos Regisztrációs Szabályzat 14.3. pontja megállapítja, hogy ha a
prioritással rendelkezõ igénylõ, a nem prioritásos igény meghirdetésétõl
számított két héten belül nem jelentkezik, akkor több igénylõ között az
igénylésük idõrendje dönt.

A Tanácsadó Testület a fenti kifogással kapcsolatban
megállapítja, hogy, hogy az igénylõlapokból egyértelmûen megállapítható
az igénylõk domain igénylésének benyújtási idõpontja, amelybõl kitûnik,
hogy a MacPal 2000 Kft igénye megelõzte a COM Bt. igénylését. Utaltunk
már arra, hogy az ügy elbírálására irányadó Regisztrációs Szabályzat a
lapengedélyt prioritásos jogként már nem fogadta el, így a két nem
prioritásos igény vonatkozásában az idõrendi szabály döntött.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.