Eseti állásfoglalások

Az intex.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 5/2019. (VII. 05.) sz. Állásfoglalása 

Az
intex.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1054/2019.
sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az intex.hu
domain a Softlog Informatika Kft. számára delegálható.

Indokolás: 

Az
intex.hu domain nevet a Softlog Informatika Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”)
igényelte. Az igénylés ellen az
Index.hu Zrt.
(a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain
delegálásának megtagadását.

A Panaszos elõadta, hogy õ az index.hu domainen keresztül
elérhetõ online sajtótermék kiadója. Az Index az egyik legolvasottabb hazai
online portál, széles körben elterjedt, ismert márkanév,
brand. A kifogásolt domain
név mindössze egyetlen karakterben tér el az
index.hu domain névtõl, és ez
által az internetes közönség számára megtévesztõ lehet.

Igénye alapjául a Domainregisztrációs
Szabályzat 9.1 pontját jelölte meg.

A
Panaszolt helyett az
IT Provider Kft.
nyilatkozott,
miszerint a Softlog Informatika Kft. az õ
megbízásából foglalta le az
intex.hu parkolásból felszabaduló domain nevet abból a célból, hogy
a sikeres foglalást követõen az
IT Provider Kft.
bérelje és a
domain név alatt létrehozott
weboldalon INTEX márkájú termékeket forgalmazó webáruházat indítson.

A több mint 40 éves múltra visszatekintõ
INTEX márkájú PVC alapú termékek – felfújható gumicsónakok, medencék, jakuzzik
– úgy a hazai, mint a nemzetközi piacon az egyik legjobb reputációval
rendelkeznek, rendkívül népszerûek.

A
Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Panaszos által használt domain
valóban csak egy betûvel tér el a Panaszolt domain nevétõl. Ugyanakkor a
Panaszos online portál tevékenysége és a Panaszolt tervezett kereskedelmi
tevékenysége jelentõsen eltér egymástól, a felek egymásnak nem versenytársai.
Önmagában a domain nevek hasonlósága nem zárhat el mást attól, még az egyik
domain jelentõs ismertsége sem, hogy egy terméket a saját, ismert termék vagy
márka nevén más értékesítsen, illetve ennek érdekében a termék nevével
megegyezõ domaint használjon.

Ennek
alapján a TT nem látott okot arra, hogy a „first come first served” elvet
alkalmazva, a tárgyi, intex.hu domain, az azt elsõként igénylõ, Softlog Informatika Kft
használatába kerüljön.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2019. július
5.

 A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.