Eseti állásfoglalások

Az foreverliving.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos regisztrációs igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
69/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az foreverliving.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos
regisztrációs igények
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
468/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az
Igénylõnek nem regisztrálható.

 

Indokolás:

 

A Nyilvántartó 468/2000.
ügyszám alatt a foreverliving.hu
domain név vonatkozásában benyújtott
igénylését terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. Az Igénylõ
Regisztrátorát, a Hungary.Network-öt a TT
titkársága útján 2000. augusztus
21-én kelt levelében hiánypótlásra
kérte fel annak igazolására, hogy a közismert
márkanév domainkénti használatára
jogosult. Ilyen igazolás a rendelkezésre
álló határidõn belül, s az ügy a TT elõtt
történõ bejelentéséig sem került
csatolásra.

A Forever Living Products (FLP) a világ
legnagyobb, Aloe Vera-alapanyagú kozmetikumokat
gyártó- és forgalmazó cége.
Termékeit Magyarországon is forgalmazzák, a
márka a magyar piacon jól ismert. Az amerikai
vállalat
www.foreverliving.com
alatt weblapot tart
fent, mely termékinformációt és
közvetlen rendelései lehetõséget
kínál.

Miután az Igénylõ nem igazolta, hogy a
névhasználatra bármilyen
jogosítottsága lenne, a TT álláspontja
szerint a domainnév részére történõ
használatba adása megtévesztõ és jogellenes
lenne.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.