Eseti állásfoglalások

Az autoalkatresz.hu domain névigénylés ismételt a TT elé terjesztése

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 44/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

Az autoalkatresz.hu domain névigénylés ismételt a
TT elé terjesztése

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 366/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat alapján tárgyalásra alkalmatlannak
találta, s 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, az
autoalkatresz.hu domain név az Autóalkatrész.hu Korlátolt Felelõsségû
Társaság részére prioritásos joggal való regisztrálhatóságával
kapcsolatosan korábban már állást foglalt. Amennyiben az igénylõ a
döntéssel nem ért egyet, azt a választott bíróság elõtt támadhatja
meg.

Indokolás:

A TT a 65/2000. sz. alatt iktatott ügyben
(Autóalkatrész.hu Kft. prioritásos igényének elfogadhatósága az
autoalkatresz.hu domain névre) 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalásában
indokolt módon, az Elvi Állásfoglalás Mellékletében tette közzé
elutasító döntését. 366/2000. ügyszám alatt a Nyilvántartó a Tanácsadó
Testület elé utalta az igénylõ Kft. ‘domain név regisztráció
elutasításának véleményezése’ tárgyú levelét, illetve a levélhez csatolt
iratokat (cégbírósági végzés, cégjegyzési kérelem másolata).

A Tanácsadó Testület az ügyet napirendre tûzte,
tárgyalását azonban Szervezeti és Eljárási Szabályzata alapján nem
tartja lehetségesnek. Az adott igénylés tárgyában döntése megszületett,
a döntést megalapozottnak tartja. Amennyiben a döntéssel az igénylõ nem
ért egyet, számára a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti
jogorvoslati út (választott bírósághoz fordulás lehetõsége) adott, a
döntéssel kapcsolatos észrevételeit, ellenérveit a választott bírósági
eljárási szabályzat szerint fejtheti ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.