Eseti állásfoglalások

A webaprohirdetes.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  16/2007. (VIII. 24.) sz. Állásfoglalása

A webaprohirdetes.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(740/2007 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) elõtt a 740/2007 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. augusztus 24-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A webaprohirdetes.hu domain név a Webrendszer Info Bt. részére delegálandó.

 

Indokolás:

A webaprohirdetes.hu domain nevet a Webrendszer Info Bt. igényelte prioritás nélkül 2007. június 16-án.

Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt. nyújtott be kifogást. Kifogásában az Expressz Magyarország Zrt. arra hivatkozik, hogy az „aprohirdetes.hu” illetõleg az „aprohird.hu” és „aprohirdetok.hu” domain névvel a társaság rendelkezik. E domain neveket 2004 márciusa óta használja és népszerû szolgáltatást nyújt. Álláspontja szerint a „webaprohirdetes.hu” domain név delegálása más társaság számára nyilvánvalóan megtévesztõ lenne; különös tekintettel arra, hogy a „web” szócska nem jelent szignifikáns különbséget a két domain név között. Álláspontja szerint  „a fogyasztók azt feltételezhetik, hogy a webaprohirdetes.hu és az aprohirdetes.hu azonos üzemeltetõkhöz, az Expressz Magyarország Zrt.-hez vagy az Expressz cégcsoporthoz tartoznak, illetve a fogyasztók a webaprohirdetes.hu domainrõl az aprohirdetes.hu domainhez hasonlóan az Expresszre asszociálhatnak”. Az Expressz Magyarország Zrt. nem kérte saját részére delegálni a domain nevet.

Az igénylõ észrevételeket tett a panaszra, amelyben arra hivatkozik, hogy a domain név megválasztásakor figyelembe vette, hogy társasága a „web”-es szolgáltatások köré épül assziociálásként a „webrendszer”-re. Elõadta, hogy számtalan olyan  domain név van, amely esetében web elõtaggal és web elõtag nélkül is bejegyzésre került a domain név. Álláspontja szerint a két domain név nem téveszthetõ össze, továbbá az „aprohirdetes.hu” domain név nem áll szerzõi jogi jogvédelem alatt sem. A Webrendszer Info Bt. továbbra is a domain név delegálását kérte. Az igénylõ arra is hivatkozik, hogy az „aprohirdetes.hu” weblapon nem található fizetett hirdetés, így tevékenységével nem okozhat kárt a panaszosnak.

A TT elsõsorban azt vizsgálta, hogy az „apróhirdetés” szó milyen kapcsolatban áll a panaszossal. E tekintetben nyilvánvalóan megállapítható, hogy az egy köznév, amely nem kapcsolódik kizárólagosan a panaszoshoz, ezen nem változtat az sem, hogy egyes rövidített formáját vagy ragozott változatát (aprohird.hu illetve aprohirdetok.hu) is az igénylõ használja. Ebbõl következõen annak bármely formáját vagy fantázianévvé alakított változatát bejegyezheti bárki a Delegálási Szabályzatnak megfelelõen.

Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy megtévesztõ lehet-e a hasonlóság az „aprohirdetes.hu” illetve a „webaprohirdetes.hu” domain nevek között. A Delegálási Szabályzat 2.2.c pontja ugyanis kifejezetten tiltja az olyan név delegálását, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan megtévesztõ. E tekintetben a TT nem fogadta el a panaszos álláspontját, miszerint a fogyasztók feltehetõen azonosítanák az „apróhirdetés” szóval a panaszos cégcsoportjának szolgáltatásait. A TT álláspontja szerint a „webaprohirdetes” egy olyan fantázianév, amely arra utal, hogy a domain név alatt feltehetõen elektronikus hirdetések lesznek elérhetõek, e tekintetben a névválasztás önmagában nem megtévesztõ.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. augusztus 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.