Eseti állásfoglalások

A toshibalaptopszerviz.hu és a toshibanotebookszerviz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 16/2011 (VII. 12.) sz. Állásfoglalása

A toshibalaptopszerviz.hu és a toshibanotebookszerviz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(857/2011. és 858/2011. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 857/2011 és 858/2011 számokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, és a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A toshibalaptopszerviz.hu domain megfelelõ igénylõ hiányában nem delegálható, a toshibanotebookszerviz.hu domain a Technotrade Informatikai Zrt.-nek delegálható.

 

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület a Panaszos észrevétele alapján megállapította, hogy toshibalaptopszerviz.hu igénylõjeként jegyzett Technotrade Informatikai Kft. a Cégnyilvántartás szerint valóban nem létezik, így számára a domain igénylése nem lehetséges.

A toshibanotebookszerviz.hu domaint a Technotrade Informatikai Zrt.(továbbiakban: Panaszolt) jegyeztette be prioritás nélkül 2011. június 7-én. A bejegyzések ellen a Toshiba Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és az Árva Ügyvédi Iroda útján kérte a domainek delegálásának megtagadását.

Panaszos a toshibalaptopszerviz.hu domain delegálása elleni kifogásában vitatta a Technotrade Informatikai Kft. létezését.

A Panaszos a toshibalaptopszerviz.hu és a toshibanotebookszerviz.hu domainnel kapcsolatban elõadta, hogy a Toshiba elnevezésre vonatkozó védjegyoltalom miatt mind a védjegy használata, mind annak domainként történõ bejegyzése Panaszos kizárólagos jogában áll, amelyeket a domainigényléssel Panaszolt megsértett. Ezen felül elõadta, hogy a domain a fogyasztók számára megtévesztõ lehet, mivel arról Panaszosra, és nem Panaszoltra fognak asszociálni, és ez sérti a Panaszos gazdasági életben elért jó hírnevét.

Panaszos hivatkozott a Védjegytörvény 12. §-ra, mely szerint a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Panaszos ezen felül hivatkozott a Tanácsadó Testület Elvi Állásfoglalására, mely szerint ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a delegálást meg kell tagadni. A Panaszos hozzáfûzte, hogy a Panaszolt tevékenységi köre nagyban megegyezik a Panaszos tevékenységi körével, így nyilvánvaló, hogy a domaint gazdasági tevékenység körében használják majd. Hozzátette, hogy a Panaszolt szerzõdött partnere a Panaszosnak, de a megállapodás nem terjed ki a védjegy használatára.

A Tanácsadó Testület a domain jogellenessége kapcsán a védjegyoltalmat és annak korlátait vizsgálta. A védjegytörvény szerint a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére. A Tanácsadó Testület úgy véli, egy Toshiba laptopok, notebookok javítására szakosodott vállalkozó jogosult szolgáltatását megjelölni és nem tagadható meg tõle az informatív védjegyhasználat. Az Európai Bíróság C-63/97. ügyszámú, BMW-rõl szóló ügyében kifejtette, hogy egy védjeggyel kapcsolatos áru javításáról, szervizelésérõl való tájékoztatásnál a védjegyhasználat megengedett, és ez a használat a védjegyoltalom ugyanolyan korlátjának minõsül, mint az áru továbbadásánál történõ védjegyhasználat.

A Tanácsadó Testület nem találja megalapozottnak a domain megtévesztõ jellegérõl elõadottakat sem. A Panaszos is elismerte, hogy a Panaszolt évek óta a domain által lefedett gazdasági tevékenységet folytatja. A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy ez a tény elegendõ annak megállapítására, hogy a közönség a Panaszoltat errõl a gazdasági tevékenységrõl ismerte meg, így számukra a domain nem lehet megtévesztõ.

Mindazonáltal a Tanácsadó Testület felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain használata során nem keltheti azt a benyomást a fogyasztókban, mintha a domainhasználó és a védjegyjogosult azonos gazdálkodó szervezethez kötõdne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 07. 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.