Eseti állásfoglalások

A tazmánördög.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  19/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

A tazmánördög.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 661/2004. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. november 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A tazmánördög.hu domain  használatába adható.

 

 

Indokolás:

 Az 661/2004. sz. ügyben (regisztrátora: Integrity Informatikai Kft.) a  tazmánördög.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Warner Bros. Entertainment Inc. (regisztrátora: Keystone Kft.) képviselõje útján a Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást. A TT Titkársága révén kiküldött levelében az igénylõ Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain-névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot csatolja. A felhívásra az igénylõ nyilatkozatot és a Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda által kiadott hangfelvételi engedélyeket csatolt.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy a Warner Bros. Entertainment Inc. kizárólagos tulajdonosa a LOONEY TUNES rajzfilmekhez fûzõdõ valamennyi szerzõi jognak, amelynek jellegzetes karaktere TAZ, a Tasmanian Devil, magyar nevén a Tazmán Ördög. Továbbá az említett két angol nyelvû megjelölés 129.024 és 152.010 lajstromszámok alatt két ábrás védjegy, amelynek a cég a tulajdonosa. Jogosultságának igazolására csatolta a védjegyek lenyomatát és árujegyzékét.

Az igénylõ elõkészítõ iratban fejtette ki, hogy a hatályos jog alapján, ’Tazmán Ördög’ mûvésznévvel zenekart vezet 1996. óta. Névhasználatát hangfelvételi engedélyekkel, CD borítókkal és koncertplakátokkal igazolta. Nyilatkozatában elõadta, hogy tiszteletben tartja panaszos védjegyeit, az igényelt domain kizárólag a zenekar honlapjára fog utalni. Ez a korábban használatba vett ékezet nélküli tazmanordog.hu domainhez hasonlóan, kizárólag saját, Warner Bros-tól független tartalommal bír. Igénylõ elõadta azt is, hogy a tazmán ördög egy Ausztráliában õshonos állatfaj neve.

 A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az 152.010 lajstromszámú védjegy bejelentése 1997-ben, a zenekar mûvésznevének nyilvánosságra jutása után történt. Ettõl függetlenül – mivel a tárgyi védjegy megkülönböztetésre alkalmas domináns eleme az ábra – a „tazmanördög” kifejezés használata nem sérti a védjegytulajdonos kizárólagos jogait. „Tasmán ördög” nevû állatfaj valóban létezik, így a védjegy szóelemére angol írásmóddal sem építhetõk kizárólagos jogok. A Tanácsadó Testület a 129.024 lajstromszámú TAZ védjegy vonatkozásában sem talált védjegybitorlásra utaló elemet.

 A szerzõi jog területén sem állapítható meg jogsértés egy létezõ állatfaj megnevezése tekintetében. Merchandising-ról, azaz a szerzõi jog által védett, „TAZ” néven ismertté vált rajzfilmfigura kereskedelmi hasznosításáról nincs szó. A fogyasztók részérõl sem tekinthetõ a domain megtévesztõnek. A rajzfilm a figura rövidített angol elnevezésén vált ismertté, és a magyar, teljes megnevezés nem kelti azt a benyomást, mintha a domain tartalmilag a TAZ-zal kapcsolatos honlapra utalna.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. november 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.