Eseti állásfoglalások

A sportnet.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 41/2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

A sportnet.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 329/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
június 20.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A sportnet.hu domain név a Nemzeti Sport Kft.
részére nem delegálható.

Indokolás:

A sportnet.hu domain név vonatkozásában a
Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. nyújtott be igénylést
regisztrátora, a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. útján. Az igénylést
– miután a domain név a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott
védjeggyel egyezik meg – a Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés
végett (329/2000) a TT elé. A TT titkársága útján felkérte az igénylõt a
védjegyoltalom alatt álló sajátos elnevezés vonatkozásában névhasználati
joga igazolására. A Nemzeti Sport Kft. nevében eljáró Ringier Kiadói
Kft. válaszában ilyen névhasználati jogot nem igazolt, arra hivatkozott,
hogy az MSZH-nál lajstromozott védjegy (jogosult: PayTV Properties Ltd.,
Vaduz) nizzai osztályozás szerinti oltalmi körében nem szerepel az
Interneten nyújtott információs- vagy üzleti szolgáltatási tevékenység.

A TT A Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott
védjegybejelentésben szereplõ megjelölések domain névként való
választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések
tárgyában hozott
7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásában, valamint A Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály
alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok ütközésérõl és a
megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének tilalma
tárgyában
hozott 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában kifejtettek összhangban
úgy találta, hogy a domain név igénylõ részére történõ kezelésbe adása a
védjegyjogosult jogait sértené.

 

A ‘sportnet’ védjegy oltalom alatt áll a 9, 16, 38.
és 41. áruosztályokban. A döntés szempontjából különösen a 38. és 41.
osztály releváns, ide sorolható a webes, internetes szolgáltatás,
valamint a sportprogramok, sportinformációk bemutatása, közvetítése. A
védjegy nem csak az árujegyzék szó szerinti tevékenységét védi, hanem az
ahhoz hasonló tevékenységeket is. Az igénylõ tevékenységi köre és
felhozott védjegy oltalmi köre alapján valószínûsíthetõ, hogy delegálás
esetén védjegybitorlás jön létre. A delegálás megtagadásával és más
domain név választásának ajánlásával Regisztrátor az esetleges bitorlás
súlyos következményeitõl is védi az Igénylõt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.