Eseti állásfoglalások

A smartklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  12/2005. (IX. 19.) sz. Állásfoglalása

a smartklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(678/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 678/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. szeptember 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A smartklub.hu domain a Látványos Egyéni Cég számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

A 678/2005. sz. ügyben a Wonderline Hungary Kft. regisztrátor útján a Shell Hungary Rt. igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A Shell Hungary Rt. panaszos kifogásában elõadta, hogy a Látványos Egyéni Cég által 2005. július 7-én igényelt smartklub.hu domain a Shell Hungary Rt. használatában álló smartclub.hu domainnel megtévesztésig hasonló. „A SMART program 1997 óta sikeresen mûködõ hûségprogram, amelyben csak Magyarországon több mint 2 millió kártyabirtokost vezethetünk félre ezzel a téves információval […]”.

A kifogással kapcsolatos véleményében a Látványos Egyéni Cég elõadta, hogy „a Smart név egy világszerte forgalmazott, a Daimler-Chrysler által gyártott autótípust jelöl. Domain név használati tervünk ezen autótípus klubszerû népszerûsítését jelenti, mely civil jellegû szervezõdés, ennek bizonyítéka nyomon követhetõ az index.hu alábbi fórumon: […] Cégünk 2 db Smart típusú gépkocsival is rendelkezik és alapítója a fenti fórumon szervezõdõ smart rajongói klubnak”. Az igénylõ szerint az igénylés semmilyen módon nem érinti és sérti a Shell Hungary Rt. kártyaprogramját.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Látványos Egyéni Cég idõrendben elsõként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület elõtti eljárásban a Látványos Egyéni Cég valószínûsítette, hogy a domain részére történõ delegálása jelentéstartalmára/használatára nézve gyaníthatóan nem okozna megtévesztõ helyzetet, mivel a Smart autótípus rajongói oldala és a Smart kártyaprogram között az átlagos internetfelhasználó a TT álláspontja szerint különösebb nehézség nélkül különbséget tehet.

A TT állásfoglalása szerint a smartklub.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Látványos Egyéni Cég számára kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. szeptember 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.