Eseti állásfoglalások

A sennheiser.hu domain név kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 23/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

A sennheiser.hu domain név kapcsán bejelentett
igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 319/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja szerint a BaSys Magyarországi
Kft., mint a Sennheiser cég kizárólagos magyarországi forgalmazója
alappal hivatkozik arra, hogy a cégnév domainkénti bejegyzése más,
névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylõ javára megtévesztõ és
jogellenes lenne.

Indokolás:

A BaSys Magyarországi Kft a Sennheiser Electronic
Gmbh. & Co. hivatalos magyarországi forgalmazója, amely jogosultsága
a Sennheiser cég összes termékére kiterjed. E vonatkozásban a panaszos
csatolta a Sennheiser cég hivatalos igazolását.

A benyújtott iratokra alapozva megállapítható, hogy a
Tanácsadó Testület 6/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásában foglalt indokok
alapján a hivatkozott domain név más részére történõ kiadása a
Sennheiser Electronic Gmbh. & Co. illetõleg forgalmazójának, a
BaSys Magyarországi Kft-nek jogait sértené, az jogellenes és
megtévesztõ lenne, ezért a domain név kiadását a TT a BaSys
Magyarországi Kft részére jogszerûnek tartja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.