Eseti állásfoglalások

A portburger.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 05/2018. (V. 02.) sz.
Állásfoglalása

 

A portburger.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1042/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A portburger.hu domain név Balláné Vajas Éva egyéni
vállalkozó részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
portburger.hu domain név delegálását Balláné Vajas Éva egyéni vállalkozó („Panaszolt”)
kérte, amely ellen a Port.hu Kiadó Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogásokat.

 

A
Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint a választott domain név – két másik
kifogásolt domainnel együtt – megtévesztésig hasonlít az általa 1996 óta
használt „port.hu” domain névhez. Jogi érvként a Domainregisztrációs Szabályzat
2.2 pontjára hivatkozott, részletes indokolást nem adott elõ. Sem névhez fûzõdõ
jogra, sem védjegyoltalomra nem hivatkozott, a választott domain nevek
delegálását saját maga számára nem kérte.

 

Panaszolt
részletes választ küldött, amelyben kifejtette, hogy a balatonmáriafürdõi
kikötõben 2012 óta üzemelteti az éttermeit „Port étterem és Panzió”
elnevezéssel. Az étterem számára készített weboldalt. Az étterem több magyar és
nemzetközi étteremlistán szerepel „Port étterem” néven (többek között a Magyar
Konyha top 10 listáján). Állításait mûködési engedéllyel és az étteremlisták
csatolásával bizonyította is. Az egyik étterem a két érintett hely közül egy
gyorsétterem, ennek neve 2018-tól „Port burger”.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan
elérhetõ információk alapján döntött.

 

A
TT elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy bár a Panaszos nem hivatkozott rá,
védjegyoltalom vagy egyéb jogi oltalom megilleti-e a Panaszost. Erre utaló
adatot a nyilvános adatbázisokban nem talált (M1203540 ügyszámú, 209605
lajstromszámú PORT.hu védjegy a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság nevére van bejegyezve). A TT megállapítja,
hogy „port.hu” kifejezés tekintetében valóban jogosultságai vannak Panaszosnak,
aki a név alatt egy kulturális programajánló portált, online magazint
üzemeltet, azonban ez nem jelenti azt, hogy ez a jogosultság minden
port”valami”.hu kifejezésre automatikusan kiterjed. A „port” elõtagú
kifejezések esetében egyedi mérlegeléssel lehet megállapítani, hogy Panaszos
vagy más jogosultsági körébe tartozik-e.

 

Jelen
esetben a Panaszolt kielégítõ módon igazolta, hogy a „port” mint kikötõ
jelentést használja üzleti tevékenysége során és kielégítõ módon igazolta azt
is, hogy vállalkozásában a „Port burger” kifejezést kereskedelmi névként
használja, sõt, bár erre nem hivatkozott, vállalkozásának ez az egyik
fantázianeve.

 

A
Panaszolt jogos érdeke tehát fennáll a domain névhez, Panaszosnak pedig nem
terjed ki a névkizárólagossági oltalma ugyanerre a névre, hiszen más a
tevékenysége.

 

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása
pedig az, hogy a domain név delegálható a Panaszolt részére.

 

Jelen Állásfoglalást
a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2018. május 2.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.