Eseti állásfoglalások

A penz.hu és az sor.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 85/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A penz.hu és az sor.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
45/2000. és 71/2000. ügyszámon iktatott, a penz.hu,
sor.hu domain név tárgyában bejelentett panaszokat
a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja mindkét
ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs
szabályzat hatálya alá tartozó
igényeket – az új szabályzat hatálya
alá tartozó kérelmek elõtt, érdemben – a
régi szabályzat rendelkezései szerint el kell
bírálni.

Indokolás:

A TT elé 45/2001 illetve 71/2000 sz.
alatt érkezett ügyekben a sor.hu, penz. hu, epitesz.hu,
cad.hu és mernok.hu domain nevek tárgyában
érkezett kifogás a PirCad Kkt részérõl, aki
arra hivatkozva, hogy ‘védjegyeztetési
eljárást indított’, valamennyi igénylõvel
szemben kifogást emelt. A sor.hu domain név
tekintetében pedig lap nyilvántartásba
vételt igazoló határozatot csatolt. A cad,.hu,
mernok.hu és epitesz.hu ügyekkel a TT külön
ügyszámon foglalkozott.

A panaszos PirCad Kkt. maga is igényelte a
kérdéses domain neveket, a sor.hu-t 2000. február
22-én, a penz.hu-t pedig 2000. február 23-án a
Euroweb Rt. regisztrátornál. A regisztrátor
szervezet a régi, az igényléskor hatályos
szabályzat 12.6 pontjának megfelelõen
elbírálta és elutasította az
igényléseket arra hivatkozva, hogy alaptalanul
kizárólagosságot sugall. A panaszos az új
szabályzat szabályai szerint kifogást emelt a sorba
rendezésen elsõ helyre került jogosultak ellen.

A TT több hasonló ügyben kifejtette,
hogy az új szabályzat rendelkezései
kizárólag a 2000. március 1. után beadott
kérelmek illetve az olyan igények tekintetében
alkalmazható, amelyet a regisztrációs
szabályzat életbelépését megelõzõen
adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új
szabályzat rendelkezései szerint legyenek
elbírálandóak. Az ilyen igények
beadása az új regisztrációs
szabályzat hatályba lépése elõtt is az
új regisztrációs adatlapokon
történt.

Jelen ügyben a TT álláspontja az,
hogy a korábbi regisztrációs szabályzat
hatálya alá tartozó igényt, az új
szabályzat hatálya alá tartozó
kérelmek elõtt érdemben – a régi szabályzat
rendelkezései szerint – el kell bírálni.
Tárgyi ügyben a régi szabályzat szerint
beadott igények elbírálása
megtörtént, az igények elutasításra
kerültek.

A fentiek alapján a TT a panaszt nem
találta az új szabályzat alapján
értékelhetõnek, ezért mivel egyéb
kifogással a kérdéses domain nevek
tekintetében nem találkozott, azokat a sorba
rendezés során jogosultságot szerzett
igénylõ részére kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.