Eseti állásfoglalások

A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 51/2000. (X.18.)
Állásfoglalása

 A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 18/2000. ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000.
október 18-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A nyelvvizsga.hu domain név vonatkozásában a
Tanácsadó Testület a Novoschool Nyelviskola Kft panaszát nem tartja
megalapozottnak, miután az igénylés nem alapoz meg prioritásos
igényt.

Indokolás:

 A Novoschool Nyelviskola Kft a
nyelvvizsga.hu domain név bejegyzésével kapcsolatban kérte figyelembe
venni, hogy a jogszabály változások miatt a jövõben számos intézmény fog
Magyarországon akkreditált nyelvvizsgahelyként mûködni.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésre álló iratok
alapján megállapítja, hogy – bár az igény érthetõ – a hatályos
Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritás az igénylõt nem
illeti meg és nem lát olyan okot amely a jogszabályokban és a
Szabályzatban rendezett delegálási szabályoktól való eltérést
indokolná.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.