Eseti állásfoglalások

A moulinex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 38/2001.
(VI.6.) Állásfoglalása

A moulinex.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A moulinex.hu domain nem adható
használatba a Moulinex-Krups Kft., továbbá
más nem prioritásos igénylõk, így az
SCH-Computing Bt., az Innovex ’97 Kft. és a Zentral Szerviz
Aquapol Kft. számára. A moulinex.hu domain
használatba adható a Moulinex S.A.
számára.

Indokolás:

 

A 375. sz. ügyben a Moulinex-Krups
Kft-nek (regisztrátora: Kibernet Kft.) a moulinex.hu
domain név vonatkozásában benyújtott
igényét a Kibernet Kft. terjesztette
állásfoglalás kérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A Moulinex-Krups Kft.
igényét prioritásosként jelölte meg,
és kérte az SCH-Computing Bt. és az Innovex ’97
Kft. kérelmének elutasítását. Az
ISZT-TT Titkársága 2000. 08. 21-én kérte
igénylõt, hogy nyújtson be bizonyítékot
prioritásának alátámasztására,
mert a hivatalos cégnév nem egyezik az igényelt
névvel. Az igénylõ érdemi
bizonyítékot nem nyújtott be, de
Regisztrátora útján ismételten kérte
a javára történõ delegálást.

Valós prioritáson alapuló
igényt terjesztett be a Moulinex S.A. (FR), regisztrátora:
Nextra Kft, amely WO 667.292 számon védjegyoltalommal
rendelkezik a 7, 9, 11, 21. áruosztályokban.

Az igénylõk közül egyedül a
Moulinex S.A. igénye prioritásos, ezért
számára kell delegálni a domaint.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.