Eseti állásfoglalások

A kispestert.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2002. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

a kispestert.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (618/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 618/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. október 28-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kispestert.hu domain a Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület számára delegálható.

 

Indokolás:

A 618/2002. sz. ügyben, a Budapest Fõváros XIX. ker. Kispest Polgármestere emelt kifogást, Civilek és
Függetlenek Kispestért Egyesületnek a kispestert.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénye (regisztrátor: Axelero
Rt.) ellen, illetve kérte a Tanácsadó Testület (TT) elé utalást.

A Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület által, a kispestert.hu domain név vonatkozásában
benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. szeptember 2-án került nyilvántartásba. A Budapest Fõváros XIX. ker.
Kispest Polgármestere 2002. szeptember 10-én élt kifogással, és ezzel egyidejûleg kérte a delegálást Budapest Fõváros
XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatal részére. Hivatkozott a Budapest Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Képviselõ-testületének a “Helyi címer használatának rendjérõl, valamint a “Kispest” név felvételérõl
és használatának rendjérõl és a Kispest zászló használatának rendjérõl” szóló 18/2001. (V.25.), 4/2001. (II.28.)
rendeletekkel kiegészített 16/1994. (IX.22.) számú rendeletére.

A Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület ellenvéleményében kifejtette, hogy a hivatkozott rendelet
csak a “Kispest” és a “kispesti” szavak használatát köti engedélyhez, nem pedig az általa
alkotmánysértõnek vélt “Kispest és ragozott alakjai” megfogalmazást. A “Kispestért” szó
bíróság által bejegyzett hivatalos nevük része. Az egyesületüket egyébként a Választási Iroda is nyilvántartásba
vette, amelynek vezetõje a kerület jegyzõje. Csatolta egyúttal a Fõvárosi Bíróság nyilvántartásba vételrõl szóló
végzését, amely szerint a szervezet célja az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az egyesület
tevékenységi körébe esõ feladatok megvalósítása érdekében. Mindezekre tekintettel domainregisztrációs kérelmének
teljesítését kérte.

A TT. eljárása során megállapította, hogy a kifogást az Irányelvekben megszabott határidõn belül
nyújtotta be a Polgármesteri Hivatal. A TT. megállapította továbbá, hogy egyik igény sem rendelkezik prioritással. A
TT ezután azt vizsgálta, hogy az idõben elõbb érkezett igény teljesíthetõ-e.

A TT megállapította, hogy a hivatkozott rendelet 12. §-a csak a “Kispest” és a
“kispesti” megjelöléseket köti a polgármester engedélyéhez. A TT véleménye szerint ez a rendelet nem
értelmezhetõ kiterjesztõen.

Ezután a TT azt vizsgálta meg, hogy megtévesztõ-e az Egyesület által használt “Kispestért”
megjelölés. A “Kispestért” megjelölés az Egyesület bíróság által jóváhagyott megnevezésének hangsúlyos
eleme, és összhangban van az Egyesület bírósági végzésében jóváhagyott céljaival. Az internetezõk megtévesztése sem
állhat fenn, mert azok Kispest hivatalos honlapját ésszerûen inkább a “kispest.hu” domain alatt keresik,
mint annak egy ragozott alakjával jelölt domain alatt.

Így a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. pontja szerinti jogsértést vagy megtévesztést
nem állapított meg a TT. A fentiek alapján a domain a korábbi igénylõ, Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület
számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. október 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.