Eseti állásfoglalások

A jobbmintszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 28/2012. (XI. 20.) sz. Állásfoglalása

 

A jobbmintszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(920/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A jobbmintszallas.hu a Norta Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A Norta Kft. 2012. október 12-én igényelte a „jobbmintszallas.hu” domain nevet. Az igénylés ellen a Szallas.hu Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés „megtévesztõ és jogellenes”. Elõadta, hogy korábban Bt. formájában mûködött, és 2009 óta népszerûsíti a szallas.hu szolgáltatást. Sikere abban is mérhetõ, hogy jelenleg már a Sanoma-csoporthoz tartozik. Népszerûségét bizonyítandó bemutatta kampányait, szponzorálásait és azt a tényt, hogy 300.000-t meghaladó kedvelõje van a facebook közösségi oldalon. Bemutatott és csatolt továbbá egy piackutatást is, amely szintén alátámasztja, hogy népszerû a szolgáltatása. Elõadta, hogy a szállás.hu már védjegyoltalmat is élvez a szallas.hu védjegyoltalma pedig folyamatban van, állításait okiratokkal bizonyította. Jogi érvelésében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Versenytörvény”) rendelkezéseire hivatkozással kifejtette, hogy álláspontja szerint a felhasználók a szállás.hu kifejezésrõl õt azonosítják, ezért a delegálás megtévesztõ/jogellenes lenne.

 

Az Igénylõ részletes ellenkérelmet terjesztett elõ. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain név nem téveszthetõ össze a „szállás.hu” kifejezéssel. Üzleti titokra hivatkozással nem kívánt részletesen beszámolni arról, hogy mi a célja a domain névvel, azonban utalt arra, hogy egy négy csillagos szálloda tulajdonosa és szójátékot kíván használni a névvel. Válaszában erõfölénnyel visszaélésre is utalt, amit nem fejtett ki részletesen.

A TT elõzetesen leszögezi, hogy sem a panaszos sem az igénylõ nem fejtettek ki jogi érveket és magából a panaszból nem lehet megállapítani, hogy miért tartja megtévesztõnek a panaszos az igénylést. A TT osztotta az igénylõ álláspontját miszerint a „jobbmintszallas” kifejezés esetében a panaszos társaságát vagy tevékenységét lehetne azonosítani. Bár a panaszos erre nem hivatkozott a TT azt vizsgálta, hogy jogellenes összehasonlító reklám lehetõsége felmerül-e a névválasztás alapján. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 13. §-a ugyanis tilt egyes összehasonlító reklámokat. A Grt. 13. § szerint:

„a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,

b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése

c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevébõl adódó tisztességtelen elõnyszerzésre, és

d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzõi utánzásának tilalmát”.

Panaszos bizonyította a TT elõtt, hogy a „szallas.hu” „szállás.hu” kifejezések esetében ismert, a TT bizonyítékként fogadja el a csatolt közvélemény kutatást arra vonatkozóan, hogy a magyar internetes felhasználók (akik szállást keresnek) ismerik a szallas.hu szolgáltatást.

 

A Panaszos azonban semmilyen szinten nem valószínûsítette, hogy maga a „szállás” kifejezés is egyértelmûen a Panaszost azonosítaná az internetezõk körében, sõt, még ha ez a bizonyítás megtörténne, még ebben az esetben sem lehetne azt állítani, hogy a „jobbmintszállás” kifejezés összehasonlítást tartalmaz.

 

A TT nem zárja ki annak elméleti lehetõségét, hogy egy domain név lehet olyan, ami önmagában megvalósíthatja a fenti tilalmat, azonban a jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy a „jobbmintszallas” kifejezés nem utal a szallas.hu szolgáltatásra.

 

A TT felhívja az igénylõ figyelmét, hogy amennyiben a domain név alatt azonban olyan tartalmaz helyez el, amely már utal a szallas.hu szolgáltatásra, abban az esetben a névválasztás is jogsértõvé válik. A TT azonban a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján magát a névválasztást nem tartja kifogásolhatónak.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 11. 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.