Eseti állásfoglalások

A hvgklub.hu domain név igénylése tárgyában hozott Állásfoglalása felülvizsgálatával kapcsolatos kérés teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 4/2001. (II. 22.)
Állásfoglalása

A hvgklub.hu domain név igénylése tárgyában hozott
Állásfoglalása felülvizsgálatával kapcsolatos kérés teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 570/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérésben 61/2000. (XI. 29.) sz. alatt
Állásfoglalást adott ki. A Presence Informatika ügyfele, a Procysoft Bt.
nevében 2000. december 4. napján azzal a kéréssel fordult a Tanácsadó
Testülethez, hogy a döntést vizsgálja felül.

A Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. február
22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási
Szabályzata 6. § 9. pontja alapján nem lát lehetõséget a korábbi
Állásfoglalás felülvizsgálatára, azt fenntartja.

Indokolás:

A ProcySoft Bt. 2000. október 20.-án igényelte a
kérdéses domain nevet. A Tanácsadó Testület az igénylést megvizsgálta,
azt nem találta teljesíthetõnek, s errõl 2000. november 29.-i ülését
követõen kiadta 61/2000. számot viselõ egyedi állásfoglalását.

A ProcySoft Bt. regisztátorán keresztül beadvánnyal
fordult a TT-hez, melyben a cégbejegyzési kérelmet benyújtott Hét Vén
Gepárd Hétvége Klub Kereskedelmi Betéti Társaság (rövidített cégnevén:
HVGKlub ügyvezetõjének, Vékony Zoltánnak felhatalmazásával kérte a
korábbi döntés felülvizsgálatát.

A TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6. § 9.
pontja értelmében korábbi állásfoglalásaihoz kötve van, azokat (kötelezõ
jogértelmezés vagy jogszabályváltozás eseteit kivéve) meg nem
másíthatja. A TT Állásfoglalásai nyomán születetett regisztrátori
döntések ellen a jogorvoslati út a Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat szerinti rendben lehetséges.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.