Eseti állásfoglalások

A hungarospa.hu és hungaro-spa.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 08/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

A hungarospa.hu és hungaro-spa.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(643 és 644 /2004. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 643/2004. és 644/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hungarospa.hu és hungaro-spa.hu domainek számára delegálandók.

 

Indokolás:

 

A 643/2004. és 644/2004. “hungarospa.hu” és „hungaro-spa.hu” domainek igénylõje , Budapest (regisztrátora: Csúcs.hu Kft.) volt. Az igények ellen a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt, nyújtott be regisztrátora (Interdotnet Kft.) útján kifogást. A Tanácsadó Testület összevontan tárgyalta a két panaszt.

A panaszt tevõ kifogásához csatolta alapító okiratának cégbírósághoz benyújtott másolatát, amely szerint elnevezésük Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt-rõl Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Rt-re változott, továbbá rövidített nevük: Hungarospa Hajdúszoboszlói Rt. Ugyancsak csatoltak egy védjegy-bejelentési kérelmet a 16. és 25. osztály vonatkozásában.

Igénylõ elõkészítõ iratban fejtette ki, hogy a domainek igénylésekor maximális körültekintéssel járt el. Véleménye szerint a panaszt tevõ nem rendelkezik prioritással a domaineket illetõen. A „hungarospa” magyar és nemzetközi domain család igénylésével a Magyarországon elérhetõ melegvizes, gyógyvizes fürdõkrõl kíván népszerûsítõ weblapokat létrehozni.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domainek delegálását számára kizárta volna.

A Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja csak bejegyzett cégnév vagy bejegyzett védjegy esetére nyújt prioritást. A vitatott domain és a panaszos bejegyzés alatt lévõ cégneve még a rövidített név esetén sem egyezik meg a szabályzatban elõírt módon. Mindemellett a panaszos nem igényelte a domaint.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontját vizsgálva – az igénylõ nyilatkozatát is figyelembe véve – a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylõ részérõl gyaníthatóan nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy megtévesztõ. Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtõl való eltérést indokolná.

Ennek alapján a “hungarospa.hu” és „hungaro-spa.hu” domainek részére delegálandók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.