Eseti állásfoglalások

A hotelthermal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  15/2006. (VIII. 25.) sz. Állásfoglalása

a hotelthermal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(710/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 710/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. augusztus 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylõ számára.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben az 1B Telekom Kft., mint igénylõ regisztrátora igényelte a Tanácsadó Testület eljárását, miután a Nyilvántartó az igénylõ 2006. május 28-án prioritás nélkül benyújtott igénylését követõen a domain delegálását nem hajtotta végre. A Nyilvántartó a Tanácsadó Testület részére megküldött nyilatkozata szerint a delegálásra azért nem került sor, mert Nyilvántartó álláspontja szerint az gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet eredményezne, mivel az igénylõ nem tulajdonosa illetõleg nem üzemeltetõje valamely thermal szállodának.

 

ezzel kapcsolatos, a Tanácsadó Testület számára megküldött véleményében úgy érvel, hogy „a „hotel thermal” (vagy „thermal hotel”) általánosan elterjedt, értelemszerû kifejezés olyan intézmények jelölésére, amelyek egyaránt nyújtanak szállodai és gyógyfürdõi szolgáltatásokat. E szóösszetétel több tucat magyarországi intézmény nevében szerepel […]. A „hotelthermal” kifejezés nem utal sem egy konkrét intézményre, sem egy valamely szolgáltatást kizárólagossággal nyújtó szervezetre, ezért meglátásom szerint nem lehet megtévesztõ”. Igénylõ hivatkozik arra, hogy a tárgyi megjelölés nem áll védjegyoltalom alatt, s az általa tervezett honlap információs portál szerepét kívánja betölteni Magyarország termálhoteljeivel kapcsolatban.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a hotelthermal megjelölés valóban számos termálfürdõkhöz kapcsolódva, azok környezetében mûködõ hotel elnevezésében szerepel, így – bár hotelek egy csoportjához kapcsolható – nem utal meghatározott szállodára. A Tanácsadó Testület nem látja gyaníthatónak azt, hogy a domain delegálása akár annak használatára, akár jelentéstartalmára tekintettel megtévesztõ helyzetet eredményezne.

A fentiek alapján a hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylõ számára.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. augusztus  25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.