Eseti állásfoglalások

A greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet
Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 16/2008. (XI. 21.) sz. Állásfoglalása

a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(779/2008. és 780/2008 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 779/2008. és 780/2008 számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. november 21-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Mind a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények az Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (korábbi nevén: FRW Magyarország Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság) számára teljesíthetõk.

 

Indokolás:

A greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain neveket az Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. szeptember 27. napján. Az igénylésekkel szemben 2008. október 7. napján a „RÉTIOK” Oktatási Betéti Társaság  (továbbiakban: „Panaszos”) élt kifogással. Mivel mind a kifogásoló mind az igénylõ személye a két ügyben azonos volt, a TT összevontan kezelte az ügyeket.

Panaszos – bizonyítékokkal alá nem támasztott – elõadása szerint még 2008. augusztus 29. napján megrendelte a greenpony.hu domain név regisztrációját a WWW.WORLDINTERNET.HU Bt-tõl, azonban a szolgáltató elmulasztotta továbbítani a kérelmet. Panaszos elõadta továbbá, hogy 2008 júliusában kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, hogy az általa alapított családi napközi számára Green Pony Családi Napközi és Játszóház néven családi napközi és játszóház tevékenységet engedélyezzen. Ezen felül Panaszos – állítása szerint – a greenpony.hu domain nevet az Érdi Lapban megjelenõ 2008. szeptemberi hirdetéseiben is elkezdte használni. Panaszos kérelmében a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek regisztrációjának megtagadását kérte, illetve hogy azokat Panaszos számára biztosítsa a Tanácsadó Testület.

Panaszolt képviselõje elõadta, hogy idõközben megalapította a Green Pony Kft.-t melynek képviseletében beadott egy prioritásos kérelmet. Vagylagosan fenntartotta továbbá a Panaszolt az eredeti regisztrációs kérelmét is.

A domain regisztrációs szabályzat 1.3. b) pontja szerint a prioritásos igény abban az esetben elõzheti meg a nem prioritásos igényt, ha a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ. A Green Pony Kft. cégbírósági bejegyzésének kelte 2008. október 13., tehát a prioritás alapja késõbbi, ennek következtében pedig a domain regisztrálása prioritásos alapon nem valósulhat meg.

Panaszolt képviselõje fenntartotta azonban az eredeti regisztrációs kérelmet is, így a Tanácsadó Testület annak teljesíthetõségét is vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy www.worldinternet.hu Bt. néven szolgáltató nem szerepel a Regisztrátorok nyilvántartásában és a Panaszos által hivatkozott 2008. augusztus 29-i regisztrációs kérelem sem került rögzítésre a Nyilvántartó rendszerében. Így a Panaszos regisztrációs igénylésének idõbeli elsõbbsége nem nyert igazolást a Tanácsadó Testület elõtt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Panaszos által mûködtetni szándékozott intézmény nevének a helyi lap hirdetései közt történõ egyszeri megjelentetése alapján nem igazolja a Panaszos kereskedelmi névhez fûzõdõ jogát, vagy azt, hogy a Panaszos szolgáltatását errõl az egyszeri hirdetésben szereplõ névrõl szokták felismerni. Ezen felül Panaszos tényállítása valótlan a hirdetésben megjelentetett domain nevet illetõen, az Érdi Lap 2008. szeptember 25-i számának online változatából (http://www.erdilap.extra.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&&Itemid=30) ugyanis megállapítható, hogy a Panaszos hirdetésében az (egyébként nem mûködõ) www.greenpony.com domain jelent meg. A helyi önkormányzat elõtt megindított engedélyeztetési eljárás a Tanácsadó Testület álláspontja szerint csak a kereskedelmi név használatának megkezdésére vonatkozó elhatározást támasztja alá, nem a kereskedelmi név olyan használatát, amely a Panaszosnak az adott névhez fûzõdõ kizárólagos jogát alapozná meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. november 21.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.