Eseti állásfoglalások

A drog.hu domain név tárgyában bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 16/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A drog.hu domain név

tárgyában bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 314/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület érdemi állásfoglalásra a
rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem lát lehetõséget, ezért
hiánypótlást rendel el.

Indokolás:

Az Északi Támpont Egyesület a drogprevencióban és
rehabilitációban érintett valamennyi magyar szakmai és civil szervezet
megjelenítését tûzte ki célul. Kábítószer ellenes tevékenységéhez
véleménye szerint elengedhetetlen a drog.hu domain. Kérelmében
megjegyzi, hogy a domain igénylõje az Idõkerék Kft., elkötelezte magát,
hogy a drog.hu mindig a kábítószer ellenes céljait fogja szolgálni.

A kérelembõl nem derül ki, hogy az egyesület ellenzi,
vagy támogatja az Idõkerék igényét. Az Idõkerék Kft a drog.hu-ra
egyébként kérelmet nyújtott be, a TT jelen pillanatban a dokumentumok
alapján nem tudja megállapítani, hogy az ügy milyen vonatkozásában
kérik a Tanácsadó Testület állásfoglalását. Ezért felkéri a
Regisztrátort (Elender), hogy az ügy a TT elé terjesztésének indokait,
valamint a döntéshez szükséges további dokumentumokat legkésõbb 2000.
szeptember 15. napjáig csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.