Eseti állásfoglalások

A chix.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 22/2011 (VIII. 01.) sz. Állásfoglalása

 

A chix.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(864/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 864/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A chix.hu domain név javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A chix.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. június 30-án. Az igény ellen a Mayo Chix Magyarország Kft. (1149 Budapest, Róna u. 73., a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága valamint az érintett áruk azonossága miatt. Panaszos számos „Mayo Chix” védjegyre hivatkozott, melyek mindegyike 25. áruosztályra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthetõ saját védjegyével és cégnevével.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy sem megjelenésében sem tartalmában nem kíván hasonlítani a Panaszos honlapjára, a névválasztást pedig tervezett látogatói célcsoportra tekintettel indokolta. Panaszolt ehhez hozzáfûzte, hogy Mayo Chix Kft. által lajstromozott színes ábrás védjegyektõl nagyban eltérõ logo-t tervez és a Mayo Chix Kft. védjegye egyébként sem kizárólag a „chix” szóra vonatkozik.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztõ voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület nem találta a chix.hu domaint megtévesztõnek. A jogellenesség Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében, továbbá azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások körében használja. TT nem talált arra utaló jelet, hogy Panaszolt azonos vagy hasonló áruk tekintetében, gazdasági tevékenysége körében kívánná használni a domain nevet. A Testület a védjegybitorlás gyanúját nem találta megalapozottnak. Egyrészt a Mayo Chix védjegyek hangsúlyosabb eleme a „Mayo” szó, másrészt ruházati területen vannak védve (25. áruosztály), míg Panaszolt ilyen termékek gyártásával, forgalmazásával nem foglalkozik és ennek ellenkezõjét Panaszos sem valószínûsítette.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott chix.hu  domainnév részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 08. 01.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.