Eseti állásfoglalások

A cad.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 45/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

A cad.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 580/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név, a nem prioritásos igénylõként
idõrendi elsõbbséget élvezõ PirCad Kft részére delegálható.

Indokolás:

 

A PirCad Számítógépes Építészeti és Mérnöki Iroda
Kkt, 2000. március 3-án nyújtott be igénylést, amelyet az Unitis
Rendszerház Rt. kifogásolt meg, egyben 2000. március 21-i dátummal a
domain nevet magának igényelte.

Kifogásában kifejtette, hogy az Rt. 1993. óta a
Parametric Technologie Corporation, USA termékeinek hivatalos, egyedüli
magyarországi képviselõje, a High-End Cad piacon piacvezetõként
elismert, a cég 1993. óta képvisel professzionális CAD rendszereket
Magyarországon. Ezek alapján nem áll módjukban elfogadni, hogy olyan
társaságok, amelyek a nevezett (amerikai) céggel szerzõdéses
jogviszonyban nem állnak, az általa megnevezett termékek magyarországi
piacon történõ megjelenítéséhez nincs közük, a domain nevek
regisztráltatásával az üzleti életben elért jelenlegi helyzetüket
megkérdõjelezzék.

PirCad Számítógépes Építészeti és Mérnöki Iroda Kkt
válaszában sérelmezte, hogy majd háromnegyed éve akadályoztatva van
abban, hogy a használatába kerülhessen a cad.hu domain. Elõadták, hogy a
társaság 1994-ben alakult, mint nevük is mutatja, a CAD jelentõs helyet
foglal el az üzleti tevékenységükön belül, ez egyik legfontosabb
üzletáguk. Jelezték, hogy CAD névre lapengedéllyel is rendelkeznek és
céljuk, hogy a cad.hu domain név alatt minden piaci szereplõ
(fejlesztõk, forgalmazók és felhasználók) elõtt nyitott online újságot
indítsanak. Kijelentik, hogy nem kívánják bárkinek vélt vagy valós piaci
helyzetét megkérdõjelezni, és a domain nem a cég CAD bemutatkozó oldala
kíván lenni. Felhívják a figyelmet, hogy az Unitis Rt a cadshop.hu
illetve a cadbolt.hu alatt már megvalósította honlapját és online
áruházát.

Az Angol-Magyar Számítástechnikai Szótár (Kossuth
Kiadó 1999.) szerint a ‘CAD (computer aided design) számítógéppel
támogatott tervezés
– számítógépek illetve számítógépes eljárások
használata egy termék tervezéséhez vagy magának a tervnek az
elkészítéséhez. Fõként az építészetben, az elektronikában, a villamos-
és gépiparban, valamint a jármûiparban használják.’

A Tanácsadó Testület e területen szakértelemmel nem
rendelkezik azt azonban nyilvánvalónak látja, hogy a számítógéppel
támogatott tervezési rendszerek sokfélék lehetnek, sokféle területen
hasznosíthatók és tárgyi ügyben egyik érdekelt sem hivatkozott olyan
érvre, amely a cad.hu domain név vonatkozásában részére prioritást
biztosítana.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésére álló adatok
alapján nem látja megalapozottnak a versenyjogi szabályok esetleges
megsértésének gyanúját sem. A kifogást emelõ Unitis Rendszerház Rt sem
hivatkozott olyan érvre, hogy az általuk képviselt amerikai cég, vagy õ
maga kizárólagosan állítana elõ illetve forgalmazna CAD termékeket és
kizárólagos joga lenne e megjelölés bármiféle használatára.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az Unitis
Rendszerház Rt kifogását nem tartja megalapozottnak és álláspontja
szerint a domain név, a nem prioritásos igénylõként idõrendi elsõbbséget
élvezõ PirCad Kft részére delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.