Eseti állásfoglalások

A boxi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   23/2009. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

A boxi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(807/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 807/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. október 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név a Car Kft. részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

 

A boxi.hu domain név iránt a Car Kft 2009. június 25-én nyújtott be prioritás nélküli igénylést.

 

Az igénylés ellen a Boxi Mobil Kft nyújtott be – regisztrátora útján – kifogást, az alábbi indokok alapján.

 

A Boxi Kft a Ráczbau Kft jogutódjaként, névváltozással alakult át 2001. szept. 28-val. Ekkor a tulajdonosi szerkezet: 75% német tulajdon, míg 25 % Minárovits Sándor tulajdona, ügyvezetõ Minárovits Sándor. 2005 szept. 27-én a német tulajdonostól az ABACO Invest Ltd vásárolta meg az üzletrészét, majd 2008. február 4-én az ABACO Ltd, Minárovits Sándor 25%-os tulajdonrészét is megszerezte, így már a 100% tulajdonjogot birtokolta. Minárovits Sándor ügyvezetõ maradt, hogy a kintlévõségek beszedésében segédkezzék. Jelenleg folyik a székhely módosítása, és Minárovits Sándor leváltása az ügyvezetõi beosztásból.

 

A boxi.hu domain név a Boxi Mobil-WC Kft hivatalos, és közismert honlap címe volt 2005 óta.

 

2009 február 13-án Minárovits Sándor, a tulajdonosok és a cégvezetés tájékoztatása és hozzájárulása nélkül felmondta a boxi.hu domain nevet, illetve újra regisztráltatta egy másik társaság nevére.

 

A fentiek alapján a Panaszos kérte a domain a Car Kft számára való delegálástól eltiltását.

 

Az Igénylõ a kétszeri, írásbeli figyelmeztetés ellenére sem tett nyilatkozatot.

 

A tárgyi ügyben a domain delegálására a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat, nem prioritásos igényekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megvizsgálta a tárgyi domain felmondásának és újbóli igénylésének körülményeit és azt formai szempontból szabályosnak találta. Megállapítható, hogy Minárovits Sándor, mint ügyvezetõ jogosult volt a domain birtokos cég nevében való nyilatkozattételre, a Car Kft delegálási kérelme ellen sem merült fel formai kifogás.

 

A TT ezt követõen tartalmi szempontból vizsgálta a panaszt, amelynek lényege, hogy a domaint korábban birtokló cég ügyvezetõje – a Panaszos állítása szerint – felhatalmazás nélkül szüntette meg a Panaszos cég nevére fennálló delegálást és regisztráltatta azt egy másik cég nevére.

 

A TT megállapítja, hogy a Panaszos és Minárovits Sándor közötti jogvita megítélésére, eldöntésére jogosultsága nincs, ezen vitájukat, esetleges kártérítési vagy más igényüket a felek egyéb – szükség esetén jogi – úton rendezhetik.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a Car Kft igénylése és Minárovits Sándor sérelmezett tevékenysége közötti összefüggés, az igénylés jogszerûtlensége vagy más olyan ok, amely a nem prioritásos igény delegálását kizárná, akadályozná ezért a TT álláspontja szerint a domain a Car Kft részére delegálandó.

 

Megjegyzi a TT, hogy ha az igénylés jogszerûtlensége bebizonyosodik, akkor az Igénylõnek viselnie kell a törvényes következményeket, beleértve a delegálás visszavonását is.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. október 30.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.