Eseti állásfoglalások

A bm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 47/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

A bm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igények teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 481 illetve 482/2000.
ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2001. 06.20.-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Gulden Burston-Marsteller Kft (481) illetve 11 Kft
(482) igénylése nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A Gulden Burston-Marsteller Kft illetve a
11 Kft nem priorításos igényét a Nyilvántartó terjesztette
állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A Nyilvántartó
indokaként kifejtette, hogy az igényelt név nem felel meg a
Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti követelménynek, miután a
domain közismert közintézmény (Belügyminisztérium) rövidítése, ezért
csak a névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történõ
delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület Titkárságának felhívása ellenére
a fent megjelölt igénylõk névhasználati jogosultságukat nem igazolták,
nyilatkozatot nem tettek.

A Tanácsadó Testület osztja a Nyilvántartó véleményét
ezért álláspontja szerint a Gulden Burston-Marsteller Kft illetve a 11
Kft igénylése – figyelemmel a gyaníthatóan megtévesztõ vagy jogellenes
névigénylések elutasíthatósága tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) elvi
állásfoglalásban foglaltakra is – nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.