Eseti állásfoglalások

A bizsu.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 32/2012. (XII. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A bizsu.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(923/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bizsu.hu domain név a KiberNet Kft részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A KiberNet Kft (a továbbiakban: Panaszolt), 2012. november 21-én igényelte a bizsu.hu domain nevet, amely ellen a bizsu.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy a „bizsu.hu” domain nevet eredetileg a Windy-Ker Kft vásárolta meg, és a Panaszos társaságot a Windy-Ker Kft tulajdonosai 2006. augusztus 22-én alapították meg. A „bizsu.hu” domain nevet ténylegesen a bizsu.hu Bt. használta, de mivel a tulajdonosi kör azonos volt, a domain használat jogát a tulajdonosok nem íratták át a Windy-Ker Kft-rõl a Panaszos társaságra.

 

A Windy-Ker Kft. domain név regisztrációja idõközben lejárt és mivel a lejáratról értesítést nem kapott, a domaint meghosszabbítani nem tudta. A Panaszos többször próbálta utolérni azt a céget, ahol a korábbi regisztráció történt, ám a cég a mai napig sem válaszolt a megkeresésékre illetve céget semmilyen fórumon nem lehet elérni.

 

A Panaszos társaság cégnevének vezérszava, valamint a domain név egyezõsége miatt a Panaszos szeretné elkerülni azt, hogy a névegyezõség miatt õt bármilyen hátrány érje, különösen a domain név internetes oldalán esetlegesen megjelenõ visszás tartalmakra, melyek rossz hírben tüntethetik fel a Panaszost. Nyilvánvalóan méltányolható érdeke fûzõdik a Panaszosnak ahhoz, hogy a cégnevével megegyezõ domain név jogosultja õ maga legyen, Á cégnév és a domain név egyezõsége ugyanis megtévesztõen hat a kívülálló, harmadik személyekre.

 

Az elõadottakra tekintettel a Panaszos kérte a KiberNet Kft, „bizsu.hu” domain névre történõ kérelmének, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2. pontja rendelkezési alapján történõ elutasítását, illetve a domainnek a bizsu.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére a történõ regisztrációját.

 

A Panaszolt értetlenségét fejezte ki a panasz miatt, véleménye szerint a bizsu szó a magyar nyelvben használatos szó, megtévesztésrõl tehát nem lehet beszélni. A domain igénylése álláspontja szerint jogszerûen történt és ígéretet tett arra, hogy a domain használata az üzleti etika, a regisztrációs szabályzat és a törvények maradéktalan betartásával jogszerûen fog történni.

 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a domain a 2012.08.06-2012.11.21 közötti idõszakban (több mint 15 hétig) nem volt elérhetõ, ez idõ alatt nem szerepelt a .hu zónában. Gondos eljárás esetében a domain jogosultja a domain hosszabbítása iránt intézkedhetett volna, illetve eljárhatott volna más szolgáltatónál vagy a Nyilvántartónál.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Panaszos azon elõadása, hogy korábban tényleges használója volt a domainnek, illetve az arra vonatkozó elõadása, hogy e tényleges használat jogát hogyan veszítette el az ügy megítélése szempontjából közömbös. A Panaszos „bizsu.hu” cégneve nem egyezik betû szerint az igényelt „bizsu” domain névvel ezért igényét névkizárólagosságra sem alapozhatja.

 

A DRSZ 2.2.2 pontja szerint „Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy (c) megtévesztõ.’

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálata nyilvántartásában jelenleg több tucat olyan cég szerepel, amelynek cégnevében a „bizsu” szó, tevékenységi körében a bizsukkal való kereskedelem szerepel. Erre tekintettel az sem állítható, illetve erre vonatkozóan a Panaszos sem mutatott fel bizonyítékokat, hogy a „bizsu” domain nevet az internet felhasználók kizárólag a bizsu.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal vagy tevékenységével azonosítanák. Erre tekintettel a megtévesztés Domainregisztrációs Szabályzatban szereplõ, a domain regisztrációját kizáró esete sem állapítható meg.

 

A fentiek, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak ezért álláspontja szerint a bizsu.hu domain a KiberNet Kft részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 12. 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.