Eseti állásfoglalások

A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 7/2000. (VI. 21.)
Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V.
10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben
hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000.
június 21-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt
ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi
Állásfoglalásban és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban
kifejtettekre tekintettel – az egyes igénylések vonatkozásában a
következõ döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

210

Interware Kft.

quiksilver.hu

Marosport Kft.

A QUIKSILVER a Quiksilver International Pty. Ltd. mint
jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT
rendelkezésére álló iratok szerint a Quiksilver Garments Pty Ltd
tulajdonában álló Napali SA tanúsítja, hogy a Marosport Kft. a
Quiksilver termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója; a Quiksilver
Garments Pty Ltd az MSZH nyilvántartásában ‘korábbi jogosultként’
szerepel. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul az annak gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a
Regisztrátort, hogy a domaint a Marosport Kft. részére abban az esetben
delegálja, ha az bemutatja a védjegyjogosult Quiksilver International
Pty Ltd. nyilatkozatát, amely szerint a védjegy domainként történõ
használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

232

 

viewsonic.hu

Index.hu Rt.

A VIEWSONIC a ViewSonic Europe Ltd. MSZH

által lajstromozott védjegye. A TT álláspontja szerint az adott
esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék, a viewsonic
domain használata valószínûsíthetõen jogellenes ill. bizonyosan
megtévesztõ volna, ezért a Regisztrátor köteles megtagadni az Index.hu
Rt. számára történõ delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi
Állásfoglaláson alapul.)

241

Alba Internet Kft.

cognos.hu

Axis Számítástechnikai Kft.

A COGNOS a Cognos Incorporated mint jogosult számára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan
társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándék. Az iratokhoz csatolt disztributori szerzõdés a Cognos GmbH és
az Axis Számítástechnikai Kft között köttetett, annak a védjegyjogosult
nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az
esetben delegálja az Axis Kft. számára, ha az bemutatja a
védjegyjogosult Cognos Incorporated nyilatkozatát, amely szerint az az
Axis Kft által a védjegy domainnévként történõ használatához
hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

242

Elender Informatikai Rt.

techdata.hu

Computer 2000 Magyarország Kft.

A TT rendelkezésére álló információk szerint a TECH DATA
a Tech Data Corporation szóvédjegye, s a védjegyjogosult hozzájárult
ahhoz, hogy a Computer 2000 Magyarország Kft. a végjegyet domainnévként
használja. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a
Regisztrátort, hogy a domaint – amennyiben egyéb prioritásos igény nincs
– az MSZH által kibocsátott védjegyokirat s a védjegyokiratban
megnevezett jogosult által adott, a védjegy domainként történõ
használatát engedélyezõ nyilatkozat bemutatása után a Computer 2000
Magyarország Kft. számára delegálja.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

269

Agriacomputer Kft.

netcard.hu

Agriacomputer Kft.

A NETCARD nem az Agriacomputer Kft. lajstromozott
védjegye, védjegybejentés megtörténte önmagában a prioritást nem
alapozza meg.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

284

TVNet Kft.

realsystem.hu

Reálszisztéma Kft.

A mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a REALSYSTEM
a Reálszisztéma Kft. MSZH által lajstromozott védjegye; a lajstromba
vétel napja korábbi, mint a Regisztációs Szabályzat szerinti
meghirdetés kezdõnapja. A Kalendart Kft. a TT rendelkezésére álló
információk szerint a szabályzat alapján realsystem alakba átírható
lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. A TT felhívja a Regisztrátort,
hogy a domaint a Regisztrációs Szabályzat 14.3 pontja alapján a
Reálszisztéma Kft. számára delegálja.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. június 21.

A Tanácsadó Testület nevében:


Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.