Eseti állásfoglalások

A 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalás hatálya alá tartozó 549., 553. és 564. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 8/2001. (III. 1.) Állásfoglalása

a 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi
Allásfoglalás hatálya alá tartozó 549., 553. és 564. sz. egyedi ügyekben
hozott döntések

tárgyában

A Nyilvántartó által 549, 553, 564 sz. ügyszám
alatt a Testület elé utalt alábbi ügyeket a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. március 1-i
ülésén 5 tag jelenlétében a SZESZ szerinti szavazási rendben a jelenlévõ
tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye
nélkül elfogadta az alábbi egyedi állásfoglalást:

Az igénylések nem teljesíthetõk, mert jogszabályba
ütköznek illetve megtévesztõek, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000
(V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban kifejtett
indokolásnak megfelelõen. A Testület az az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették,
vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható
domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre
igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó
TT-döntés

549

Nyilvántartó

ertek-tozsde.hu

11 Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthetõ.

Indokolás:

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a
befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tõzsdérõl szóló 1996. évi
CXI. törvény 218. § (1) bekezdés értelmében az ‘értéktõzsde’ elnevezést
vagy ennek idegen nyelvû megfelelõjét, illetve az ezekkel azonos,
hasonló vagy rokon értelmû kifejezést cégnevében vagy üzleti és
reklámcélokra kizárólag olyan szervezet

használhatja, amelyet a törvény 175. §-ának
rendelkezései szerint alapítottak. Az igénylõ általi használat a TT
szerint megtévesztõ helyzetet eredményezne.

 

 

553

Nyilvántartó

aru-tozsde.hu

11 Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthetõ.

Indokolás:

 

Az árutõzsdérõl és az árutõzsdei ügyletekrõl szóló
1994. évi XXXIX. tv. 1. § (4) bek. szerint ‘az árutõzsde vagy ezzel
rokonértelmû elnevezést kizárólag az e törvény rendelkezéseinek
megfelelõ szervezetek használják’. Az igénylõ általi használat a TT
szerint megtévesztõ helyzetet eredményezne.

 

 

564

Nyilvántartó

phare.hu

Imosoft Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne, ezért az nem teljesíthetõ.

Indokolás:

A
PHARE program a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás alapján mûködõ támogatási program, melynek koordinálását a

164/1998. (IX. 30.) Korm. rendeletben megjelölt, a PHARE program
koordinációjáért felelõs tárca nélküli miniszter végzi, s melynek
elnevezése belföldön közismert. Az igénylõ általi használat a TT szerint
megtévesztõ helyzetet eredményezne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.